Gecertificeerde bedrijven

Samenwerking CROW en SKAO

CROW ontwikkelt, verspreidt en beheert praktische kennis voor professionals in het werkveld van infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. 

 

CROW is verantwoordelijk voor de uitrol van de CO2-Prestatieladder naar decentrale overheden. Het kennisplatform organiseert samen met SKAO trainingen voor gebruik van de CO2-Prestatieladder, is beschikbaar voor de begeleiding van gebruikers- en werkgroepen en is (mede) verantwoordelijk voor de ontwikkeling van branchegerichte toelichtingen in de gww-sector.

 

 

 

CROW neemt de volgende activiteiten op zich:

 

  • De uitrol en begeleiding van de CO2-Prestatieladder naar decentrale overheden
  • Trainingen over het gebruik van de CO2-Prestatieladder in het aanbesteding- en contracterings-proces aan decentrale overheden
  • Het ondersteunen van het gebruik van de ladder door decentrale overheden d.m.v. een helpdesk


 Voor meer informatie over CROW verwijzen wij u door naar hun website.

 


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx