arrow_back

SKAO publiceert Ambities en Prioriteiten 2019-2021

De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) heeft haar ‘Ambities en Prioriteiten 2019-2021 voor SKAO en de CO2-Prestatieladder’ gepubliceerd, de 3-jaren strategie van SKAO die een rode draad vormt voor haar werkzaamheden.

De visie van SKAO

Annemiek Lauwerijssen, manager SKAO: “De ambities en prioriteiten zijn belangrijk voor het SKAO-team, het geeft richting en brengt focus aan in onze werkzaamheden. Omdat we het belangrijk vinden een bijdrage te leveren aan wat er in de maatschappij speelt, zijn de ambities en prioriteiten samen met onze stakeholders bepaald. We hebben zin om de komende jaren aan de slag te gaan met deze thema’s, om ervoor te zorgen dat we met z’n allen nog meer CO2 gaan reduceren en onze visie van een klimaatneutraal Nederland steeds dichterbij komt.”

De publicatie van Ambities en Prioriteiten 2019-2021 voor de CO2-Prestatieladder en SKAO omschrijft de vier ambities en prioriteiten en geeft per onderwerp een toelichting. Hieronder een korte samenvatting van de vier ambities en prioriteiten: 

1. Impact op projecten zichtbaarder maken en vergroten

SKAO maakt de impact van de CO2-Prestatieladder op projecten zichtbaarder en vergroot deze door middel van kennisdeling, verbinding van partijen en communicatie. Daarnaast zorgt SKAO ervoor dat de aanpak van de CO2-Prestatieladder in combinatie met een dialoog en meetlatten op basis van MKI (Milieu Kosten Indicator) breed bekend is.

2. Stimuleren van klimaatneutraliteit en circulariteit

SKAO levert een bijdrage aan het concretiseren van de begrippen klimaatneutraliteit en circulariteit voor organisaties die gebruikmaken van de CO2-Prestatieladder. Daarnaast positioneert SKAO de Ladder binnen het streven naar klimaatneutraliteit en de circulariteit.

3. De CO2-Prestatieladder als instrument voor de implementatie van klimaatbeleid

SKAO zet zich in voor bekendheid van de Ladder als CO2-managementsysteem voor structurele en ambitieuze CO2-reductie. SKAO intensiveert de aandacht voor het certificeren van overheidsorganisaties en voor de rol die de CO2-Prestatieladder kan spelen bij de uitvoering van het Klimaatakkoord en bij de handhaving van milieuwetgeving.

4. Ambitieuze norm met efficiënte administratie

SKAO ontwikkelt de CO2-Prestatieladder door met oog voor de wensen van gebruikers en met het oog op wat er nodig is om de klimaatdoelstellingen te halen.

Prev:
Next: