2021 update van CO2-emissiefactoren en publicatie harmonisatiebesluit jaartal emissiefactoren

De jaarlijkse update van de CO2-emissiefactoren op www.co2emissiefactoren.nl heeft weer plaatsgevonden (zie dit nieuwsbericht). De wijzigingen zijn per 1 januari 2021 van kracht en vragen in meerdere gevallen om herberekening van het referentiejaar (en eventueel andere voorgaande jaren). Tevens heeft SKAO een harmonisatiebesluit gepubliceerd over het toepassen van de juiste set emissiefactoren voor een specifiek emissiejaar.

SKAO publiceert 2 harmonisatiebesluiten m.b.t. ISO 50001 en business travel

SKAO heeft op 25 januari 2 harmonisatiebesluiten gepubliceerd als kleine correcties voor Handboek 3.1. Dit harmonisatiebesluit corrigeert verlopen paragraafnummers en -namen uit ISO 50001 en dit harmonisatiebesluit verduidelijkt dat er geen aparte reductie- en communicatiedoelstellingen verplicht zijn voor business travel. In beide gevallen is geen sprake van inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van Handboek 3.0.