Initiatieven en Programma's

Deelnemers aan de CO2 -Prestatieladder nemen vanaf niveau 2 deel aan (keten-)initiatieven en aan sectorbrede reductieprogrammas. Vanaf niveau 3 dienen organisaties in het kader van hun publicatieplicht aan te geven aan welk initiatief zij deelnemen of van welk initiatief zij initiatiefnemer zijn (4D) of aan welk sectorbreed CO2 -reductieprogramma's zij werken (5D). Onderstaande initiatieven en sectorbrede CO2 -reductieprogramma's zijn door oprganisaties opgevoerd in het kader van de publicatieplicht (van de eisen 3D, 4D en 5D). Zij voldoen niet altijd per definitie voor alle organisaties. De Certificerende Instelling controleert altijd de individuele bijdrage (deelname) aan het initiatief of sectorbreed reductieprogramma en of het initiatief of sectorbrede reductieprogramma voldoet voor de specifieke organisatie.

Overzicht Initiatieven en programma's

2048 programs

Aanbesteden
27 Initiatieven en programma's
menu
close
Advies
151 Initiatieven en programma's
menu
close
Materieel
69 Initiatieven en programma's
menu
close
Personenmobiliteit
42 Initiatieven en programma's
menu
close
Bedrijfsprocessen
81 Initiatieven en programma's
menu
close
Groenonderhoud
30 Initiatieven en programma's
menu
close
Overige
820 analyses
menu
close