Download

Download

Bekijk onze presentatie

Splitter Home

Splitter Downloads 2

Splitter Downloads

Nieuws

Infra
ICT
Energie
Afval
Nieuws van SKAO
Groenvoorziening
Klimaat
Mobiliteit
Overheden
Circulair
Aanbesteden
Nieuw bedrijf

Nieuws

22-06-2020

Kortere teksten, minder administratie: Handboek 3.1 is efficiëntere norm

Op 22 juni is Handboek 3.1 gepubliceerd, de opvolger van Handboek 3.0. SKAO interviewt Jeroen Gijzen en Huub Groenenberg, twee leden van het Centraal College van Deskundigen (CCvD). In het CCvD worden de wijzigingsbesluiten over het Handboek genomen. Eén van de pijlers van Handboek 3.1 is de ‘efficiëntere norm’. Wat wordt hiermee bedoeld en welke rol hebben zij daarin gespeeld?

Lees verder