Download

Download

Minder onderhoud en kostenreductie met Big Data

25-01-2018

Minder onderhoud en kostenreductie met Big Data

Voorkomen in plaats van genezen. Dat klinkt als toekomstmuziek. Met Big Data brengt InTraffic dit echter een stuk dichter bij voor ProRail. Het softwaresysteem dat de ICT-onderneming heeft ontwikkeld, maakt het mogelijk om de oorzaken van storingen aan spoorweginfrastructuur te achterhalen. Dankzij de Big Data-oplossing kan ProRail acties ondernemen om toekomstige storingen te voorkomen.

Landelijke Infra Monitoring (LIM)

De zogeheten Landelijke Infra Monitoring (LIM), een Big Data-oplossing van InTraffic, is een dashboard dat relevante data over treinwissels in Nederland in één oogopslag weergeeft. Het systeem bewaakt en analyseert ongeveer 5.600 centraal bediende wissels in Nederland. Gedurende de dag zenden deze wissels hun statusovergangen door. Door deze data te verwerken in een dashboard, krijgt ProRail inzicht in het aantal storingen op wissels, hoe lang een wissel erover doet om van links naar rechts te bewegen en of er problemen zijn in het aansturen van de wissels.

Op basis van deze gegevens worden met behulp van algoritmes voorspellingen gedaan over de status en het onderhoud van de wissels. Zo kan ProRail gericht onderhoud plegen aan de infrastructuur in plaats van te reageren op bestaande storingen. Uiteindelijk moet de LIM zoveel historische informatie bevatten, dat het systeem twee dagen van tevoren kan voorspellen wanneer een storing plaats gaat vinden. Dit maakt het mogelijk voor de spoorwegbeheerder om de hoeveelheid onverwachte wisselstoringen in de toekomst te reduceren. Zo krijgen reizigers minder last van wisselstoringen en worden er kosten bespaard op onderhoud en reparatie.

Preferred supplier

LIM werd in opdracht van ProRail ontwikkeld. Bij de aanbesteding van dit project heeft het spoorwegconcern gebruik gemaakt van de CO2-Prestatieladder. Voor deze aanbesteding werd InTraffic geselecteerd als een van de zogeheten ‘Preferred suppliers’. “Zie het als een kleine groep bedrijven die op basis van een open aanbesteding is geselecteerd door de aanbestedende partij. De groep van Preferred suppliers bestaat uit vier bedrijven die dan meer kans maken op de gunning van de opdracht, omdat zij een kwalificatietraject hebben doorlopen en geschikt zijn bevonden door de aanbestedende partij”, vertelt Peter Lamers, Quality & Assurance manager bij InTraffic. De CO2-Prestatieladder werd naast de aanbesteding ook ingezet bij de selectie van de bedrijven als Preferred supplier.

“Vervolgens zijn wij door ProRail geselecteerd voor het software-ontwikkelproject voor LIM en hebben wij CO2-gunningvoordeel ontvangen op de inschrijving. Omdat we het hoogste niveau van de CO2-Prestatieladder hebben behaald, was de fictieve korting op de inschrijfprijs groter dan wanneer we bijvoorbeeld niveau 3 op de ladder zouden hebben. Daarnaast heeft InTraffic in een ander project, het Total Cost of Ownership (TCO)-model, geïmplementeerd. Dit model, ontwikkeld door Stichting Zero Emissie Busvervoer (SZEB), is inmiddels overgedragen aan CROW waardoor het TCO-Model blijvend ingezet kan worden om de doelstelling van zero emissie openbaar vervoer in 2025 te realiseren. Dit model laat zien wat het voordeel is van elektrische bussen en hoeveel CO2 daarmee bespaard kan worden. Dat is niet direct CO2-reductie, maar dat draagt eraan bij.”

CO2-emissies Scope 3

Volgens Lamers kan de ICT-onderneming vooral in scope 3 van de CO2-emissies bijdragen aan enorme besparingen. Emissies die binnen deze scope vallen, komen voort uit bronnen die geen eigendom van het bedrijf zijn en ook niet door het bedrijf worden beheerd. Voorbeelden zijn emissies die worden veroorzaakt door de productie van ingekochte materialen en het gebruik van producten of diensten die door het bedrijf worden geleverd. Lamers: “Voor InTraffic levert het niet veel op om bijvoorbeeld een extra zuinig lampje te installeren in een kantoorgebouw. Ook omdat onze gebouwen voor de inzet van de CO2-Prestatieladder al weinig CO2-emissies opleveren. We zijn ook geen bedrijf dat op projectbasis veel emissies veroorzaakt. Daarom kunnen we vooral verschil maken in scope 3 van de emissies. De vraag die we onszelf daarbij stellen is: hoe kunnen we onze klanten helpen CO2 te reduceren en daarin een blijvend effect teweeg brengen? Een project als LIM kan door de kostenbesparing en efficiëntieslag in onderhoud ook leiden tot aanzienlijke CO2-reductie. Als LIM over een aantal jaren kan voorspellen waar de storing aan de spoorweg gaat plaatsvinden, kunnen we ook CO2-emissies voorkomen die wel aan de orde is wanneer een wisselstoring wordt opgelost door de inzet van bussen en ander materieel.”

CO2-footprint

Op het gebied van CO2-reductie in mobiliteit kan de ICT-sector echter nog veel slagen maken. Dat vindt Frits Wuts, adviseur CO2-Prestatieladder van ICT Group, aandeelhouder en moederbedrijf van InTraffic. “Als je kijkt naar duurzaamheid in de ICT-sector, dan zie je dat er al vrij veel gebeurt. Zo kun je denken aan software-oplossingen die de energie-efficiëntie van gebouwen verbeteren, maar ook aan smart grids die hernieuwbare energie toegankelijk maken voor een breed publiek”, zegt hij. “Maar als het gaat om mobiliteit kan er nog meer worden gedaan. Het wagenpark van veel ondernemingen veroorzaakt immers de grootste hoeveelheid aan CO2-emissies. Daarom zijn we binnen ICT Group gestart met het leasen van elektrische auto’s en stimuleren we medewerkers om zoveel mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer of de fiets. Thuis werken of Skype meetings leveren ook een aanzienlijke bijdrage aan de CO2-reductie. Niet gemaakte kilometers zijn namelijk nog altijd de zuinigste kilometers.”

Mede dankzij deze maatregelen wist ICT Group zijn CO2-uitstoot te reduceren. “In 2011 zaten we op 4.000 ton aan CO2 en nu zitten we op 3.500 ton CO2. Het aantal CO2 emissie per fte is van 6,5 ton naar 5,2 ton gedaald. Dat is een reductie van 20 procent. Tegelijkertijd hebben wij meer medewerkers in dienst en daarmee stijgt ook het aantal leaseauto’s dat we gebruiken”, zegt Wuts. “Ondanks de groei van de medewerkers, is de CO2-emissie niet gestegen. Dit komt onder andere door het gebruik van groene stroom, Garanties van Oorsprong (GVOs) voor grijze stroom en een tweetal kantoren met warmtekoudeopslagsystemen (WKO). Ook dat draagt bij aan het verlagen van de CO2-footprint.”

Investering in duurzaamheid

Voor zowel InTraffic als ICT Group is de CO2-Prestatieladder een investering in duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. “Smarter Cities, Smarter Industries en Smarter Healthcare zijn thema’s van ICT waarin duurzaamheid en verantwoord ondernemen steeds belangrijker gaan worden. Wetgeving als verplichte Energie Audits (EED) voor alle kantoren van ICT is ook een belangrijke factor tot het herkennen van mogelijkheden voor energiebesparing.”

Lamers: “Duurzaamheid is natuurlijk meer dan alleen CO2-reductie, maar de ladder brengt in kaart wat bij veel bedrijven relevant is. Daarnaast helpt het CO2-managementsysteem ons bij aanbestedingstrajecten. Bij opdrachtgevers als ProRail en Rijkswaterstaat worden onze kansen verbeterd op gunning van een opdracht, wanneer we refereren naar de ladder. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid zijn een centraal onderdeel in de bedrijfsvoering van InTraffic. CO2-zuinig werken is daar een belangrijk onderdeel van. Deelname aan de CO2-Prestatieladder geeft een goed handvat om dit te managen en levert ook nog een mooi gunningvoordeel op. Vanuit meerdere optieken is meedoen aan de CO2-Prestatieladder goed voor Nederland en ons bedrijf.”

Foto: Dennis Kummer via Unsplash.com