Download

Download

Succesvolle Community of practice met Waterschappen

19-02-2020

Succesvolle Community of practice met Waterschappen

Onder begeleiding van de Unie van Waterschappen en SKAO zijn 7 waterschappen aan de slag gegaan met de CO2 -Prestatieladder. SKAO heeft hiervoor een Community of Practice (CoP) opgericht waar het Wetterskip Fryslân, Hoogheemraadschap Delfland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waterschapsbedrijf Limburg, Waterschappen Vallei en Veluwe, Noorderzijlvest en Vechtstromen aan hebben deelgenomen.

De Community of Practice heeft als doel het opdoen en ontwikkelen van kennis over het structureel monitoren van het sturen op CO2 -emissies middels de CO2 -Prestatieladder. Tijdens het voortraject van de CoP hebben een aantal koplopers onderzocht wat het voor hen betekent  om zich te laten certificeren voor de CO2 -Prestatieladder. Uiteindelijk hebben 7 waterschappen zich gecomiteerd om aan de slag te gaan met de ladder.

In 2019 zijn er vier bijeenkomsten van de Community of Practice georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten werd er besproken hoe organisaties een niveau 3 certfiicaat kunnen behalen. Daarbij is er rekening gehouden met het feit dat waterschappen sinds 2011 jaarlijks hun emissies monitoren via de Klimaatmonitor en dat ze zich hebben gecommitteerd aan de MJA3 afspraken. Ook heeft de CoP heeft veel aandacht geschonken aan het delen van praktijkervaringen. Het ministerie Infrastructuur en Waterstaat heeft o.a. gedeeld waarom en hoe het ministerie zich heeft laten certificeren op de Ladder. Tot slot heeft de CoP een doorkijk gemaakt naar een certificering op niveau 4 of 5.

Wat is het resultaat?

  • De eerste waterschappen met een CO2 -Prestatieladder certificaat komen er binnenkort aan! Vier van de zeven waterschappen zitten momenteel in het certificeringstraject: de overige drie zijn mogelijke besluitvorming over certificering aan het voorbereiden. HHNK zal binnenkort hun certificaat in ontvangst nemen. Zie hier hun inspirerend filmpje over de uitstoot en doelstellingen van HHNK.
  • Kennisdeling en -ontwikkeling en het delen van praktijkervaringen stonden in dit traject centraal: de waterschappen hebben diepgaande kennis over de CO2 -Prestatieladder opgedaan en hebben nu alle informatie om aan de slag te gaan met certificering.
  • SKAO heeft eind 2019 een Praktische Gids CO2 -Prestatieladder voor Overheden gepubliceerd: een handig en overzichtelijk document om aan de slag te gaan met de Ladder met daarin ook praktische tips en voorbeelden van en voor waterschappen.

Wat is het vervolg?

De waterschappen uit deze CoP willen graag verder met dit traject en ook nieuwe waterschappen staan al in de startblokken. Samen met de Unie van Waterschappen kijkt SKAO hoe we ook in 2020 zo goed mogelijk kunnen aansluiten bij de behoeften van de waterschappen.