Download

Download

VolkerWessels Telecom verduurzaamt door slimmer, zuiniger en efficiënter te rijden

10-05-2019

VolkerWessels Telecom verduurzaamt door slimmer, zuiniger en efficiënter te rijden

We staan als samenleving steeds nauwer met elkaar in contact, dankzij het internet en onze mobiele telefoons. VolkerWessels Telecom is verantwoordelijk voor de netwerken die deze connectiviteit mogelijk maken, van ondergrondse koper- en glasvezelskabels tot antennes en zendmasten. Het bedrijf is gecertificeerd op niveau 4 van de CO2-Prestatieladder.

First things first: VolkerWessels Telecom is onderdeel van het beursgenoteerde bouwconcern VolkerWessels. De bedrijfsvoering van het internationale concern bestaat uit drie belangrijke onderdelen: vastgoedontwikkeling, infrastructuur en energie- en telecominfrastructuur. Duurzaamheid staat bij al deze activiteiten hoog op de agenda. VolkerWessels besloot zelfs om de duurzaamheidsprestaties binnen het bedrijf te koppelen aan bankkredietverlening. Het aantal behaalde duurzaamheidsdoelen bepaalt de rentekorting of -toeslag die het bedrijf geniet. Een primeur in de bouwsector.

Levenskwaliteit verbeteren

De duurzaamheidsdoelstellingen van VolkerWessels sluiten naadloos aan op de overkoepelende visie en missie van het bedrijf: het verbeteren van de levenskwaliteit. Steeds meer mensen trekken naar de stad (in 2050 zal 70 procent van de bevolking naar verwachting in de stad wonen) en dat zorgt voor steeds meer uitdagingen. Het behouden en vergroten van de levenskwaliteit is daarbij essentieel, stelt het bedrijf.

Deze overkoepelende visie is 1-op-1 toepasbaar op de taken en verantwoordelijkheden van VolkerWessels Telecom, stelt hun mvo-specialist Herbert Aalbers: “Connectiviteit en digitale oplossingen zijn onmisbaar in het tackelen van de uitdagingen waar we in de stedelijke omgeving mee te maken hebben: energie, afval, veiligheid, gezondheid en mobiliteit. Bij VolkerWessels Telecom ontwerpen, bouwen en onderhouden we de infrastructuur die deze oplossingen mogelijk maakt.”

Om wat voorbeelden te geven: smart grids zijn onmisbaar in de energietransitie, afvalcontainers worden steeds vaker uitgerust met sensoren (die laten weten als ze vol zijn) en ook infrastructuur en auto’s kunnen steeds vaker met elkaar ‘praten’. “Zo zet je connectiviteit in om stedelijke uitdagingen aan te pakken. Met andere woorden: onze werkzaamheden dragen indirect bij aan een betere levenskwaliteit, meer duurzaamheid én CO2-reductie.”

CO2-uitstoot omlaag

Maar dat betekent niet dat VolkerWessels Telecom verder achterover leunt. Ook binnen de eigen bedrijfsvoering zijn duurzaamheid en CO2-reductie belangrijke thema’s. “Dat is binnen alle ondernemingen van VolkerWessels het geval”, vertelt Aalbers. “Er is veel aandacht voor, omdat we de impact van ons werk op de omgeving tot een minimum willen beperken. Het gaat ons in de eerste plaats om het positieve effect, niet om het behalen van certificaten. Die leveren vooral het bewijs en geven richting aan onze strategie.”

VolkerWessels Telecom dook in de eigen CO2-footprint en kwam al snel tot de ontdekking dat de grootste kansen op het gebied van CO2-reductie in de mobiliteitshoek te vinden waren. “Grofweg 90 procent van al onze CO2-uitstoot komt door ons wagenpark”, aldus Aalbers. “Dat was geen verrassing: we moeten nu eenmaal landelijk infrastructuur aanleggen en onderhouden, dus onze werknemers reizen het hele land af.”

Aalbers houdt zich nu drie jaar actief bezig met CO2-reductie en de eerste resultaten zijn positief. Zo’n vier jaar geleden lag de CO2-uitstoot van het bedrijf nog boven de 10.000 ton per jaar. Tegenwoordig ligt dat tussen de 8.000 en 9.000 ton. In 2018 was de absolute CO2-uitstoot afgenomen met 18 procent, ten opzichte van 2014. “Maar we hechten niet veel waarde aan absolute aantallen”, nuanceert Aalbers. “Als het werk ineens afneemt, gaat onze CO2-uitstoot natuurlijk ook omlaag. En hij gaat omhoog als we ineens meer opdrachten in de wacht slepen.”

Slimmer rijden

Op het gebied van mobiliteit wordt daarom ingezet op minder CO2-emissies per fte. Het bedrijf zette daarbij in op verschillende maatregelen. Zo zijn auto’s en busjes tegenwoordig uitgerust met apparaten die rijgedrag registreren. Aalbers: “Daar maken we een competitie van, compleet met taart voor de zuinigste rijder van het kwartaal.”

Belangrijker nog: VolkerWessels Telecom schafte nieuwe software aan waarmee mobiliteitsbewegingen en routes slimmer ingepland kunnen worden. Bedrijfswagens werden daarnaast uitgerust met sensoren, zodat ze te allen tijde een gps-signaal afgeven. “Zo kunnen we opdrachten linken aan monteurs die toch al in de buurt zijn”, aldus Aalbers. Dit leidde tot forse resultaten. Het bedrijf zette bijvoorbeeld ook in op videoconferenties; elk filiaal beschikt tegenwoordig over minimaal één scherm voor videobellen. “We hebben het in 2017 uitgerekend: dat scheelde ongeveer 47.000 afgelegde kilometers per maand.”

Het wegnemen van onnodige kilometers dus. En daar is VolkerWessels Telecom steeds ambitieuzer in. Zo worden bedrijfswagens tegenwoordig ’s nachts bevoorraad, zodat monteurs ’s ochtends meteen naar hun klus kunnen rijden. Een groot verschil met de oude werkwijze, aldus Aalbers: “Vroeger kwamen alle monteurs (en dus alle bedrijfswagens) naar het kantoor om projectmappen en materialen op te halen. Dat zijn veel extra kilometers.”

Inspiratie dankzij de CO2-Prestatieladder

Hoewel klanten in de telecomsector de CO2-Prestatieladder vooralsnog weinig inzetten bij aanbestedingen, zitten er voor VolkerWessels Telecom wel degelijk voordelen aan certificering op de Ladder. Voor Aalbers dient het bijvoorbeeld als een stukje inspiratie: “Aan de hand van nieuwsberichten, bijeenkomsten en de Maatregelenlijst kun je zien wat andere bedrijven allemaal doen op het gebied van CO2-reductie. Zo kom je zelf wellicht ook op nieuwe ideeën.”

Daarnaast houdt de CO2-Prestatieladder hem scherp. “De Ladder vereist dat je een goede administratie bijhoudt. Daardoor weet je precies waar je staat, wat er nog moet gebeuren en waar de kansen liggen”, aldus Aalbers. “Dat zorgt ervoor dat je je op de juiste inspanningen richt en niet met kleine maatregelen bezig bent die nauwelijks impact hebben.”

De CO2-Prestatieladder vergt wel wat tijd en moeite, vindt de mvo-manager: “Je doet het er niet zomaar even bij, maar dat is ook wel sterk aan de tool. Je moet elke afdeling meenemen in het verhaal. Zo gaat het onderwerp leven binnen de hele organisatie.”

Duurzamer dankzij connectiviteit

In de toekomst verwacht Aalbers de verduurzamingsslagen op het gebied van mobiliteit nog verder uit te bouwen. Hopelijk komen daar in de toekomst ook elektrisch aangedreven bedrijfswagens bij. Dan moet de technologie echter wel nog wat volwassener worden, stelt hij: “Onze bussen zijn vaak zwaar beladen. Daarnaast werken onze monteurs vaak op plekken waar geen laadpalen te vinden zijn. De actieradius van elektrische voertuigen moet dus nog even doorgroeien.”

Tot die tijd blijft VolkerWessels Telecom inzetten op nog slimmere en efficiëntere rijbewegingen. Aalbers verwacht dat connectiviteit (datgene wat VolkerWessels Telecom mogelijk maakt) hier een steeds grotere rol in zal spelen. “Denk aan sensoren die ons waarschuwen wanneer een kabel of mast aan onderhoud toe is, zodat we alleen nog onderhoud doen als het écht nodig is. Met dergelijke oplossingen kunnen wij (en andere bedrijven) nog sneller verduurzamen.”