arrow_back

Aanbesteden

Opdrachtgevers en overheden sturen steeds vaker op duurzaamheid door duurzaam aanbesteden te verankeren in de inkoopstrategie. De opdrachtgever pakt met de Ladder verantwoordelijkheid op het onderwerp maatschappelijk verantwoord inkopen en stuurt zo op CO2-reductie op projecten.

2018
2019
2020
2021

Maatregelen Top 3

De CO2-Prestatieladder werkt echt! Bij het ministerie I&W zorgt de Ladder ervoor dat er structureel wordt gestuurd op CO2-reductie. En we geven het goede voorbeeld: een belangrijk signaal naar de markt en andere overheden.

Richard Hovinga, ministerie I&W