arrow_back

Afval

Het onderwerp Circulaire Economie krijgt steeds meer aandacht. De afvalsector speelt daarbij een belangrijke rol. Voor deze sector is inzicht in vermeden CO2-emissies een belangrijke indicator voor de bijdrage aan circulariteit. Op verzoek van de sector is daarom een maatregel over inzicht in vermeden emissies opgenomen.

2018
2019
2020
2021

Maatregelen Top 3

 • Realiseren verkoopbaar secundair materiaal add

  • Bedrijf verkoopt op structurele basis een secundair materiaal dat zonder noemenswaardige bewerking (door de afnemer) geschikt is als grondstof in productieprocessen.

  • Bedrijf verkoopt op structurele basis meerdere secundaire materialen die zonder noemenswaardige bewerking (door de afnemer) geschikt zijn als grondstof in productieprocessen.

  • Bedrijf heeft jaarlijks overleg met de belangrijkste afnemende �n aanleverende ketenpartners van deze secundaire materialen over verbetering van kwaliteit van het materiaal met het oog op up-cycling.
 • Inkoop van hulpstoffen - gebruik van secundaire materialen add

  • Bedrijf onderzoekt mogelijkheden voor gebruik van secundaire materialen, in de eigen bedrijfsprocessen, ter vervanging van inkoop van

  • Bedrijf gebruikt minimaal twee secundaire materialen, in de eigen bedrijfsprocessen, op structurele basis die
 • Inzicht in vermeden CO2 als gevolg van de verwerking van afvalstromen add

  • Bedrijf berekent en rapporteert vermeden ketenemissies voor minimaal 80% van de afvalstromen (massabasis) die zij verwerkt, en gebruikt daarbij het EpE-protocol of een vergelijkbare methode.

  • Bedrijf berekent en rapporteert vermeden ketenemissies voor 100% van de afvalstromen (massabasis) die zij verwerkt, en gebruikt daarbij het EpE-protocol of een vergelijkbare methode. �

  • Bedrijf verbetert haar inzicht in vermeden ketenemissies door aantoonbaar jaarlijks onderdelen van de meest materi�le ketens nauwkeuriger te rapporteren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van emissiefactoren op basis van eigen metingen of specifieke emissiefactoren aangeleverd door ketenpartners.
 • Overige maatregelen

 • Warmte en/of stoomlevering bij afvalverbranding add

  • Bedrijf levert warmte en/of stoom aan een warmtenet ten behoeve van bedrijven of woningen met al haar afvalverbrandings-installaties.

  • Bedrijf neemt initiatieven om de energie-efficiency van haar installatie(s) te verbeteren, bijvoorbeeld door warmte- en/of stoomlevering uit te breiden

  • Het meerjarige gemiddelde van de energie-efficiency van de installatie(s) van het bedrijf laten een verbetering zien.
 • Verlagen energiegebruik mobiele afvalpersen en vacuumpompen add

  • Gebruik dubbele compressiepompen op >5% van de wagens.

  • Gebruik dubbele compressiepompen op >25% van de wagens.

  • Gebruik dubbele compressiepompen op >50% van de wagens.

Dankzij de CO2-Prestatieladder hebben wij nu als organisatie meer inzicht in het effect van onze inspanningen om CO2 te reduceren.

Dolf de Jong, Meerlanden Holding