arrow_back

Materieel

De maatregelen binnen deze activiteit hebben veelal direct impact op Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) projecten in uitvoering en kunnen onderdeel vormen van een dialoog tussen opdrachtnemer en opdrachtgever over CO2-reductie in specifieke projecten.

2018
2019
2020
2021

Maatregelen Top 3

 • Onderhoud: het bedrijf kan aantonen dat ze zorgdraagt voor correcte machine-instellingen op basis van fabrieksspecificatie, de periodieke materieelkeuring en de voorgeschreven uitvoering van het onderhoudsprogramma. add

  • Onderhoud: het bedrijf kan aantonen dat ze zorgdraagt voor correcte machineinstellingen op basis van fabrieksspecificatie, de periodieke materieelkeuring en de voorgeschreven uitvoering van het onderhoudsprogramma.

  • Het bedrijf kan aantonen dat 25%-75% van het machinepark wordt onderhouden� conform fabrieksopgave en onderhoudsprogramma

  • Het bedrijf kan aantonen dat 100% van het machinepark wordt onderhouden conform fabrieksopgave en onderhoudsprogramma.
 • Controle juiste bandenspanning add

  • Maandelijkse controle bandenspanning bij < 25% van het aantal machines (kranen, graafmachines e.d.)

  • Maandelijkse controle bandenspanning bij 25%- 75% van het aantal machines (kranen, graafmachines e.d.)

  • Maandelijkse controle bandenspanning bij > 75% van het aantal machines (kranen, graafmachines e.d.)
 • Aanschaf zuinigere machines add

  • Het bedrijf kan aantonen dat ze in minimaal 50% van de machineaankopen in de afgelopen 2 jaar bij de keuze tussen gelijksoortige machines de voorkeur geeft aan de machine met het laagste brandstof- en/of energieverbruik

  • Het bedrijf kan aantonen dat ze in minimaal 75% van de machineaankopen in de afgelopen 2 jaar bij de keuze tussen gelijksoortige machines de voorkeur geeft aan de machine met het laagste brandstof- en/of energieverbruik

  • Het bedrijf kan aantonen dat ze in minimaal 90% van de machineaankopen in de afgelopen 2 jaar bij de keuze tussen gelijksoortige machines de voorkeur geeft aan de machine met het laagste brandstof- en/of energieverbruik
 • Overige maatregelen

 • Monitoring individuele mobiele werktuigen op brandstofgebruik en aantal draaiuren add

  • Monitoring van brandstofverbruik 25% tot 75% van het aantal mobiele werktuigen

  • Monitoring van brandstofverbruik voor minstens 75% van het aantal mobiele werktuigen

  • Monitoring van brandstofverbruik voor minstens 90% van het aantal mobiele werktuigen
 • Cursus het Nieuwe Draaien add

  • Het bedrijf kan aantonen dat <25% van de machinisten en/of <25% van voormannen en planners een erkende training Het Nieuwe Draaien heeft gevolgd.

  • Het bedrijf kan aantonen dat 25% tot 75% van de machinisten en/of 25% tot 75% van voormannen en planners een erkende training Het Nieuwe Draaien heeft gevolgd.

  • Het bedrijf kan aantonen dat minstens 75% van de machinisten en/of minstens 75% van voormannen en planners een erkende training Het Nieuwe Draaien heeft gevolgd.
 • Start-stop systeem op mobiele werktuigen add

  • Start-stop systeem toegepast bij < 25% van het aantal mobiele werktuigen (kranen, graafmachines e.d.)

  • Start-stop systeem toegepast bij 25% tot 75% van het aantal mobiele werktuigen (kranen, graafmachines e.d.)

  • Start-stop systeem toegepast bij > 75% van het aantal mobiele werktuigen (kranen, graafmachines e.d.)
 • Systeem van voorverwarming van de motor ter voorkoming van een koude start. Onder dit systeem wordt verstaan een standkachel, elektrische motorblok-verwarming of vergelijkbaar. add

  • Systeem/technische voorziening toegepast bij < 10% van het aantal machines (kranen, graafmachines e.d.)

  • Systeem/technische voorziening toegepast bij < 25% van het aantal machines (kranen, graafmachines e.d.)

  • Systeem/technische voorziening toegepast bij > 25% van het aantal machines (kranen, graafmachines e.d.)
 • Brandstof: Toepassing mobiele werktuigen op basis van een full-electric of hybride systeem/technologie. add

  • Maatregel verwijderd

  • Maatregel verwijderd

  • Maatregel verwijderd
 • Elektrificeren handgereedschap add

  • Waar mogelijk maakt bedrijf gebruik van elektrisch handgereedschap in plaats van handgereedschap op brandstof

  • Aantoonbaar beleid vervanging / invoering elektrisch handgereedschap in plaats van handgereedschap op brandstof
 • Het nieuwe stallen add

  • Bedrijf maakt afspraken met collega-bedrijven over het bij elkaar stallen van materieel om transportkilometers met materieel te beperken.
 • Gebruik van biobrandstof als vervanging van normale brandstof add

  • 10% tot 20% van de brandstof die getankt wordt is aantoonbaar biobrandstof

  • Meer dan 20% van de brandstof die getankt wordt is aantoonbaar biobrandstof
 • Elektrische heftrucks add

  • Gebruik binnen: 100% van de heftrucks zijn volledig elektrisch. Gebruik buiten: 25% van de heftrucks zijn volledig elektrisch

  • Gebruik binnen: 100% van de heftrucks zijn volledig elektrisch. Gebruik buiten: 50% van de heftrucks zijn volledig elektrisch

  • Alle heftrucks, zowel voor binnen als voor buiten gebruik zijn volledig elektrisch.
 • Toepassing aggregaat op alternatieve brandstof add

  • Bedrijf heeft tenminste ŽŽn aggregaat dat voor tenminste 50% draait op duurzame energiebronnen
 • Brandstof: Toepassing mobiele werktuigen op basis van een hybride systeem/technologie. add

  • Het bedrijf kan aantonen dat het minimaal ŽŽn mobiel werktuig in gebruik heeft dat gebaseerd is op hybride technologie, waarbij het bedrijf kan aantonen dat deze machine minder CO2-emissies uitstoot dan een gelijksoortige conventionele machine.

  • Het bedrijf kan aantonen dat het meerdere mobiele werktuigen in gebruik heeft die gebaseerd zijn op hybride technologie, waarbij het bedrijf kan aantonen dat deze machines minder CO2-emissies uitstoten dan een gelijksoortige conventionele machine.
 • Brandstof: Toepassing mobiele werktuigen op basis van full-electric technologie. add

  • Het bedrijf kan aantonen dat het minimaal ŽŽn mobiel werktuig in gebruik heeft dat gebaseerd is op full-electric technologie, waarbij het bedrijf kan aantonen dat deze machine minder CO2-emissies uitstoot dan een gelijksoortige conventionele machine.

  • Het bedrijf kan aantonen dat het meerdere mobiel werktuigen in gebruik heeft dat gebaseerd is op full-electric technologie, waarbij het bedrijf kan aantonen dat deze machines minder CO2-emissies uitstoten dan een gelijksoortige conventionele machine.

Rijkswaterstaat zet de ladder standaard in bij alle grote projecten. Dit instrument zorgt er samen met DuboCalc voor dat er structureel in alle projecten aandacht is voor energiebesparing, duurzame energie en zorgvuldig materiaal gebruik.

Jan Henrik Dronkers, directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken