arrow_back

Personenmobiliteit

Er is een nieuwe maatregel ‘Nationale Benchmark Mobiliteit’ toegevoegd. Deze Benchmark, ontwikkeld door Stichting Natuur & Milieu, geeft een goed beeld van het totale mobiliteitsbeleid van een organisatie ten opzichte van anderen. Voor 2019 is ook de maatregel ‘Snelheidsbegrenzer op busjes’ toegevoegd. Hiermee wordt het gebruik van snelheidsbegrenzers gestimuleerd, ook voor bedrijfswagens waarvoor dit niet verplicht is.

2018
2019
2020
2021

Maatregelen Top 3

 • Beleid t.a.v. aanschaf/lease nieuwe personenauto add

  • Gemiddelde uitstoot wagenpark lager dan 150 g/km

  • Gemiddelde uitstoot wagenpark lager dan 110 g/km

  • Gemiddelde uitstoot wagenpark lager dan 95 g/km
 • Stimuleren zuinig rijden: Monitoring add

  • Monitoring brandstofgebruik en jaarlijkse terugkoppeling naar bestuurders.

  • Monitoring brandstofgebruik en 3-maandelijkse terugkoppeling naar bestuurders.

  • Monitoring brandstofgebruik in combinatie met een financiele prikkel om zuinig rijgedrag te belonen.
 • Stimuleren zuinig rijden: Het Nieuwe Rijden add

  • Toolbox zuinig rijden ter beschikking stellen aan alle bestuurders

  • Elke chauffeur van een busje heeft (online of praktijk) cursus Het Nieuwe Rijden gevolgd

  • Minstens 90% van de chauffeurs (auto & busje) heeft (online of praktijk) cursus het Nieuwe Rijden gevolgd en krijgt elke 5 jaar opfriscursus.
 • Overige maatregelen

 • Aanschaf/lease personenauto's obv CO2 emissiemeting uit de praktijk add

  • Gemiddeld over een jaar is de CO2-uitstoot van nieuwe personenauto's

  • Gemiddeld over een jaar ligt de CO2-uitstoot van nieuwe personenauto's

  • Gemiddeld over een jaar ligt de CO2-uitstoot van nieuwe personenauto's
 • Wedstrijd personenmobiliteit add

  • Bedrijf laat het personeel deelnemen aan jaarlijkse wedstrijden om zuinig rijden te bevorderen.
 • Nationale Benchmark Mobiliteit add

  • Het bedrijf voert elke twee jaar de Nationale Benchmark Mobiliteit uit

  • Het bedrijf heeft een gemiddelde score van 6 op de Nationale Benchmark Mobiliteit.

  • Het bedrijf heef een gemiddelde score van 8 op de Nationale Benchmark Mobiliteit.
 • Snelheidsbegrenzers op busjes add

  • Het bedrijf zet snelheidsbegrenzers in op alle nieuwe busjes, ook die waarvoor dat niet reeds verplicht is.

  • Het bedrijf zet snelheidsbegrenzers in op alle nieuwe en bestaande busjes, ook die waarvoor dat niet reeds verplicht is.
 • Beschikbaar stellen fiets, e-bike of e-scooter add

  • Wanneer zinvol stelt het bedrijf fietsen, e-bike of e-scooters beschikbaar op project- of kantoorlocatie voor korte ritten

  • Het bedrijf biedt een regeling voor de vergoeding van aankoop van een fiets of e-bike voor alle werknemers.
 • Aanschaf/lease bedrijfsbusjes obv CO2 emissiemeting uit de praktijk add

  • Gemiddeld over een jaar ligt de CO2-uitstoot van nieuwe bedrijfsbusjes (aanschaf of lease,volgens in de praktijk gemeten gegevens)Êlager is dan 200 gr/km.Ê

  • Gemiddeld over een jaar ligt de CO2-uitstoot van nieuwe bedrijfsbusjes (aanschaf of lease,Êvolgens in de praktijk gemeten gegevens)Êlager is dan 180 gr/kmÊ

  • Gemiddeld over een jaar ligt de CO2-uitstoot van nieuwe bedrijfsbusjes (aanschaf of lease,Êvolgens in de praktijk gemeten gegevens)Êlager is dan 160 gr/kmÊ
 • Gebruik energiezuinige banden add

  • Bij aanschaf van nieuwe banden worden alleen banden aangeschaft met het label A op het onderdeel brandstofverbruik van het Europees bandenlabel.

  • Alle banden die binnen het bedrijf gebruikt worden hebben het label A op het onderdeel brandstofverbruik van het Europees bandenlabel.
 • Gebruik van biobrandstof als vervanging van normale brandstof add

  • 10% tot 20% van de brandstof die getankt wordt is aantoonbaar biobrandstof

  • Meer dan 20% van de brandstof die getankt wordt is aantoonbaar biobrandstof
 • Faciliteiten voor thuiswerken en teleconferencing add

  • Bedrijf faciliteert gebruik van teleconferencing en mogelijkheden tot thuiswerken door: (1) het bieden van faciliteiten voor tele- of videoconferencing, (2) het mogelijk maken op afstand in te loggen op bedrijfssystemen en (3) afspraken te maken over werken op afstand.

  • Bedrijf kan aannemelijk maken dat 5% van de medewerkers met een kantoorfunctie ŽŽn dag per week vanuit huis werkt, of vanuit flexplek in nabijheid woonadres.

  • Bedrijf kan aannemelijk maken dat 10% van de medewerkers met een kantoorfunctie ŽŽn dag per week vanuit huis werkt, of vanuit flexplek in nabijheid woonadres.
 • Rijden op alternatieve brandstoffen of full-elektrisch add

  • 5% van wagenpark (personen- en bedrijfswagens in eigendom of lease) rijdt op alternatieve brandstoffen of is full-electric.

  • 10% van wagenpark (personen- en bedrijfswagens in eigendom of lease) rijdt op alternatieve brandstoffen of is full-electric.

  • 15% van wagenpark (personen- en bedrijfswagens in eigendom of lease) rijdt op alternatieve brandstoffen of is full-electric.
 • Beschikbaar stellen fiets, e-bike of e-scooter add

  • Maatregel verwijderd

  • Maatregel verwijderd

  • Maatregel verwijderd
 • Stimuleren carpoolen add

  • Bedrijf stimuleert actief carpoolen tussen werknemers en kan dit aantonen.

  • Bedrijf stelt poolauto"s beschikbaar voor gezamenlijk vervoer naar kantoor- of projectlocatie.

  • Alle poolauto"s rijden op alternatieve brandstoffen of zijn full-electric.
 • Stimuleren elektrisch rijden add

  • Maatregel verwijderd

  • Maatregel verwijderd

  • Maatregel verwijderd
 • Controle juiste bandenspanning leaseauto"s add

  • Jaarlijkse controle bandenspanning bij meer dan 50% van de leaseauto"s.

  • Driemaandelijkse controle bandenspanning bij meer dan 50% van de lease-auto"s.

  • Driemaandelijkse controle bandenspanning bij meer dan 90% van de lease-auto"s.
 • Terugdringen autogebruik add

  • Mobiliteitskaart beschikbaar stellen voor personeel met een leaseauto, gericht op het beperken van het aantal autokilometers.

  • Invoering van een persoonlijk mobiliteitsbudget voor al het personeel met een leaseauto gericht op het terugdringen van het aantal leaseauto"s en/of het beperken van het aantal autokilometers.

  • Invoering van een persoonlijk mobiliteitsbudget voor al het personeel gericht op het terugdringen van het aantal autokilometers.
 • Beleid t.a.v. aanschaf/lease nieuwe busjes add

  • Gemiddeld over een jaar ligt de CO2-uitstoot van nieuwe bedrijfsbusjes (aanschaf of lease, volgens opgave fabrikant) tussen 210-175 gr/km.

  • Gemiddeld over een jaar ligt de CO2-uitstoot van nieuwe bedrijfsbusjes (aanschaf of lease, volgens opgave fabrikant) tussen 175-147 gr/km.

  • Gemiddeld over een jaar ligt de CO2-uitstoot van nieuwe bedrijfsbusjes (aanschaf of lease, volgens opgave fabrikant) is minder dan 147 gr/km.

We adviseren klanten over duurzame mobiliteit en over de energietransitie. Met de overstap naar 500 volledig elektrische autos voegen we zelf de daad bij het woord en daar zijn we trots op.”

Erik Oostwegel, CEO Royal HaskoningDHV