Netwerk aanbesteden

Zet u de CO2-Prestatieladder in bij aanbestedingen? En wilt u meer kennis opdoen over aanbesteden met de CO2-Prestatieladder en ervaring uitwisselen? Sluit u aan bij het Netwerk Aanbesteden CO2-Prestatieladder.

Wat bieden we:

  U wordt betrokken bij nieuwe ontwikkelingen rond de CO2-Prestatieladder;

  Netwerkdag met inhoud en veel netwerktijd;

 Training over aanbesteden met de CO2-Prestatieladder met praktijkvoorbeelden;

  Nieuwsbrief over aanbesteden met de CO2-Prestatieladder;

  Helpdesk voor vragen over aanbesteden met de CO2-Prestatieladder (behalve juridische vragen);

  Communicatie over uw CO2-Prestatieladderprojecten op de SKAO-website.


Wie kan zich aansluiten bij het ‘Netwerk Aanbesteden CO2 -Prestatieladder'?

Het Netwerk staat open voor alle aanbestedende diensten die de CO2 -Prestatieladder inzetten bij aanbestedingen:

  • Publieke opdrachtgevers (rijk, provincie, gemeente, waterschap, publiekrechtelijke instelling).
  • Speciale sectorbedrijven (nutsbedrijven, openbaar vervoer, luchthavens en havens).

Wat zijn de kosten?

  • Aanbestedende diensten met een certificaat op de CO2 -Prestatieladder zijn automatisch lid van het netwerk (geen extra kosten aan verbonden).
  • Aanbestedende diensten zonder certificaat op de CO2 -Prestatieladder dragen € 750,- per kalenderjaar bij. Per organisatie mogen alle collega’s die zich binnen de organisatie bezighouden met aanbesteden, deelnemen aan het netwerk (kosten zijn per organisatie, niet per deelnemer).

Contactpersoon, facturatie en stopzetten

Namens de organisatie is er één contactpersoon. Deze persoon ontvangt jaarlijks de factuur indien de  organisatie zelf geen certificaat op de CO2 -Prestatieladder heeft en kan per jaar aangeven of de organisatie (en daarmee alle aangemelde collega’s) bij het netwerk aangesloten wil(len) blijven.

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor het Netwerk.

U kunt zich hier aanmelden voor het Netwerk.

Download de flyer om uw collega's ook enthousiast te krijgen voor het Netwerk.