arrow_back

3 vragen aan Gedeputeerde Fleur Gräper, Provincie Groningen

Op donderdag 17 oktober wordt de eerste van de drie roadshows CO2-Prestatieladder voor overheden in Groningen gehouden. Tijdens het plenaire programma spreekt Gedeputeerde Fleur Gräper van de Provincie Groningen over wat de CO2-Prestatieladder voor haar provincie betekent. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten, stellen we drie vragen aan de gedeputeerde over de ambities van Groningen om klimaatverandering tegen te gaan.

  1. Wat betekent klimaatverandering voor Provincie Groningen?

“Wij wonen in een provincie waar wij de effecten van fossiele brandstoffen direct meemaken. De vraag is dan hoe we weer bovenop komen na aardbevingen als gevolg van fossiele gaswinning. Daarom is de transitie naar duurzaamheid ontzettend belangrijk. Als provincie zijn we ons bewust van onze voorbeeldrol. Dit maakt dat we heel ambitieus zijn in de doelen die we willen realiseren. Zo willen we een CO2-neutrale gemeente zijn in 2035. Dat betekent dat we CO2-uitstoot willen reduceren op alle aspecten waar wij als provincie direct invloed op hebben. Denk daarbij aan bijvoorbeeld energie, mobiliteit en afval.

Duurzaamheid moet terugkomen in de wijze waarop wij werken en invulling geven aan ons economisch beleid. Als overheid zijn we opdracht- en werkgever. Hierdoor voelen wij ons verantwoordelijk om de markt een duw te geven in de goede richting, door te vragen naar duurzaamheid in onze samenwerking. Duurzaamheid hoeft namelijk niet duur te zijn, maar wel marktconform. Daarom zoekt Groningen samen met de markt naar oplossingen waar we kansen kunnen creëren bij het tegengaan van klimaatverandering. Een goede voorbeeld daarvan is de aanbesteding die wij onlangs hebben gedaan voor het openbaar vervoer. Door in te zetten op elektrisch vervoer, waterstof en de biobrandstof HVO kunnen we 90 procent van de CO2-uitstoot als gevolg van busvervoer verminderen.”

  1. Welke rol heeft de CO2-Prestatieladder voor Provincie Groningen?

 “Eerlijk is eerlijk, de provincie past de CO2-Prestatieladder nog niet structureel toe in haar aanbestedingen. Voor aanbestedingen in de Grond-, Weg-, en Waterbouwsector (GWW) passen we het wel steeds vaker toe, maar op dit moment dus nog niet structureel. Wel zien we dat de CO2-Prestatieladder een geschikt middel is dat ons kan helpen bij het behalen van onze ambities op het gebied van CO2-reductie. Ook omdat we als overheidsorganisatie nog zoekende zijn in hoe we meer slagen kunnen maken bij het verminderen van broeikasgassen. We zien daarom kansen voor certificering op de CO2-Prestatieladder, maar ook schaduwbeprijzing voor CO2, waardoor de prijs voor CO2 wordt meegenomen in onze beslissingen voor inkoop.”

  1. Welke boodschap heeft u voor andere overheden die ambitieus aan de slag willen tegen klimaatverandering?

“Als overheid zijn we een krachtige speler in de markt. Wanneer je als overheid afspraken met elkaar maakt en met de markt, dan ontstaat er een bereidheid om meer slagen te maken op het gebied van duurzaamheid en CO2-reductie dan aanvankelijk werd gedacht. De markt kan heel ver komen op het moment dat je de juiste vragen stelt en de juiste ambities hebt. Ook wanneer je een stip op de horizon zet en met elkaar afspreekt dat je vanaf dat moment minder dan het hoogst haalbare op het gebied van CO2-reductie niet meer accepteert. De overheid heeft een grote inkoopkracht. Als we die inkoopkracht bundelen voor duurzaamheid, dan kunnen we meer bewerkstelligen dan we nu doen.”

Wil je het volledige verhaal van Gedeputeerde Fleur Gräper horen? Kom dan naar de Roadshow CO2-Prestatieladder in Groningen op 17 oktober. Meld je hier aan!

In samenwerking met PIANOo (Expertisecentrum Aanbesteden), Klimaatverbond Nederland, IPO (Interprovinciaal Overleg), Unie van Waterschappen (UvW) en VNG organiseert SKAO eenmalig 3 roadshows door Nederland over de CO2-Prestatieladder voor overheden. De roadshows zijn gratis toegankelijk.

Prev:
Next: