arrow_back

3 vragen aan Wethouder Jeroen de Jong, gemeente Harderwijk

Op woensdag 30 oktober wordt de laatste van de drie roadshows ‘CO2-Prestatieladder voor overheden’ in Den Haag gehouden. Tijdens het plenaire spreekt wethouder Jeroen de Jong van gemeente Harderwijk over wat de CO2-Prestatieladder voor zijn gemeente betekent. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten, stellen we drie vragen aan de wethouder over de ambities van Harderwijk om klimaatverandering tegen te gaan.

  1. Wat betekent klimaatverandering voor de gemeente Harderwijk?

“De gemeente Harderwijk heeft het energiebeleid ‘Energieke Stad’ in 2013 opgesteld. Daarin staat dat we in 2031 45 procent CO2-uitstoot gaan verminderen ten opzichte van 2010. Daarnaast willen wij jaarlijks 2 procent energiebesparing realiseren voor de gemeentelijke organisatie. Wat betreft klimaatverandering, heeft de gemeente Harderwijk in het coalitieakkoord vastgesteld dat duurzaamheid het uitgangspunt is bij het realiseren van onze plannen. We willen zoveel mogelijk nieuwe woningen gasloos bouwen. Ook stellen wij een plan op om bestaande woningen te transformeren naar gasloos. Hierin werken we samen met onze inwoners en ondernemers om onze doelen te realiseren. We vragen ze om samen met ons aan duurzaamheid te werken, waarbij wij als gemeente een faciliterende rol spelen.”

  1. Welke rol heeft de CO2-Prestatieladder voor gemeente Harderwijk?

“Onze rol als gemeente blijft natuurlijk niet bij het faciliteren van duurzaamheid. We moeten ook het juiste voorbeeld geven van datgene wat we van onze inwoners en ondernemers verwachten. Daarom speelt de CO2-Prestatieladder een grote rol in het uitvoeren van onze voorbeeldfunctie, maar ook in het creëren van bewustwording rondom duurzaamheid. We hadden ook zonder de Ladder allerlei duurzame maatregelen kunnen treffen en in principe maak je dan nog steeds de juiste stappen. Door onze duurzaamheidsambities echter te koppelen aan de CO2-Prestatieladder, maken we onze doelen concreter, belangrijker en laten we veel meer zien dat we er werk van maken. We zijn hierdoor veel beter op de hoogte waar nog veel CO2-impact te halen valt. Daarom werken we aan oplossingen als elektrische auto’s, zonnedaken en een duurzaam zwembad.

Als duurzaamheid een ambitie is van de stad, dan moeten we met z’n allen gas geven en daarin houdt de CO2-Prestatieladder ook onze organisatie scherp.”

  1. Welke boodschap heeft u voor andere overheden die ambitieus aan de slag willen tegen klimaatverandering?

“Geef het voorbeeld dat je wilt zien en neem inwoners mee door een begin te maken. Practice what you preach! Als gemeente kun jij het initiatief nemen en ambitieus zijn in duurzaamheid, maar als anderen niet achter jouw doelen staan, dan bereik je weinig. Ga daarom met de inwoners en ondernemers in dialoog. Daar begint het mee. Zoek uit wat jullie samen kunnen doen, wat haalbaar en mogelijk is, en werk het vervolgens uit tot in de praktijk.”

Wil je het volledige verhaal van Wethouder Jeroen de Jong horen? Kom dan naar de Roadshow CO2-Prestatieladder in Den Haag op 30 oktober. Meld je hier aan!

In samenwerking met PIANOo (Expertisecentrum Aanbesteden), Klimaatverbond Nederland, IPO (Interprovinciaal Overleg), Unie van Waterschappen (UvW) en VNG organiseert SKAO eenmalig 3 roadshows door Nederland over de CO2-Prestatieladder voor overheden. De roadshows zijn gratis toegankelijk.

Foto: CDA

Prev:
Next: