arrow_back

EcoProcura 2018: De CO2-Prestatieladder inzetten voor duurzame aanbesteding

Van 3 tot 5 oktober presenteert de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) de CO2-Prestatieladder tijdens de EcoProcura in Nijmegen. Deze conferentie staat geheel in het teken van duurzame inkoop en aanbestedingen, waarbij beleid en praktijk elkaar treffen. Professionals komen tijdens EcoProcura bijeen om hun ervaringen en innovaties te delen, die bijdragen aan duurzame inkoop. Met zijn aanwezigheid tijdens EcoProcura, heeft SKAO de intentie om de CO2-Prestatieladder te introduceren aan een internationaal publiek. Daarmee wilt SKAO bijdragen aan het versnellen van duurzame inkoop en aanbesteding in verschillende Europese landen.

 

Tijdens de EcoProcura 2018 van woensdag 3 oktober tot en met vrijdag 5 oktober, is SKAO aanwezig bij de volgende sessies: 

- The Green Deal Sustainable civil engineering: a key driver for transition op woensdag 3 oktober van 16:00-17:20

- Market Lounge 2: The CO2 Performance Ladder, low carbon procurement made easy op vrijdag 5 oktober van 10:50 tot 12:20

Green Public Procurement

De Europese Commissie heeft het programma ‘Green Public Procurement’ (GPP) gelanceerd om overheden (nationaal en lokaal) van verschillende Europese landen te stimuleren duurzame producten, werken en diensten in te kopen. Volgens de Europese Commissie hebben overheden een enorme koopkracht als inkopers en aanbestedende diensten. Door deze koopkracht in te zetten voor goederen en diensten die duurzaam en maatschappelijk verantwoord zijn ontwikkeld, kunnen de overheden een significante bijdrage maken aan zowel duurzame consumptie als productie.

Het GPP-programma is echter niet verplicht voor de Europese lidstaten. Om duurzaam inkopen effectief te maken, zijn er verifieerbare criteria nodig voor duurzaamheid op het gebied van inkopen en aanbesteden. Daarnaast vormt het een uitdaging om duurzaam inkopen op te schalen en de algemene praktijk te maken. Juist hierin kan de CO2-Prestatieladder een oplossing bieden.

“De CO2-Prestatieladder is het snelst groeiende instrument voor duurzaam inkopen en aanbesteden in Nederland”, zegt Gijs Termeer, manager van SKAO. “Het systeem levert ook een aanzienlijke bijdrage aan de reductie van CO2-emissies en het opschalen van duurzaam inkopen in andere Europese landen. De aanwezigheid van SKAO tijdens EcoProcura moet ertoe leiden dat overheden en aanbestedende diensten bewust zijn van de kansen die de Ladder met zich meebrengt. Daarnaast willen we andere Europese landen enthousiasmeren om het duurzame aanbestedingsinstrument in hun lokale markten te implementeren.”

Urgentie klimaatverandering stijgt

In 2014 werd EcoProcura in Gent georganiseerd. Tijdens deze conferentie was SKAO ook aanwezig om de CO2-Prestatieladder te presenteren aan een publiek van overheden, aanbestedende diensten en professionals op het gebied van inkoop en aanbesteden. “Nu het Parijse Klimaatakkoord in 2015 is ondertekend, is er een groeiende urgentie om de ecologische impact van producten, werken en diensten te verkleinen”, zegt Termeer. “Daarnaast zien steeds meer Europese landen het belang van duurzaam inkopen en aanbesteden.” De SKAO-manager noemt België als voorbeeld. In België zijn de overheden zich gereed aan het maken voor de implementatie van de CO2-Prestatieladder.

Een andere relevante ontwikkeling is het INTERREG-programma genaamd ‘Power of Procurement’. Hierin werkt SKAO samen met Noord-West Europese landen, zoals Duitsland, Frankrijk, Engeland, Ierland en België aan duurzaam inkopen en aanbesteden. Het programma is ontwikkeld door de Europese Unie. Termeer: “Vier jaar geleden was onze boodschap over de kansen van de CO2-Prestatieladder relevant, maar nu is het zelfs nog relevanter en urgenter geworden. Als de Europese Unie en de lidstaten GPP tot zijn volledige potentieel zouden benutten, dan zouden we meer kansen kunnen creëren om duurzaamheid in verschillende sectoren te versnellen. Met name de sectoren waarin overheden een enorme koopkracht hebben en sectoren die CO2-intensief zijn, zoals infrastructuur en ICT.”

Sinds 2014 is de CO2-Prestatieladder uitgegroeid tot bijna 100 overheden in Nederland, die gebruikmaken van het duurzaamheidsinstrument in hun inkoopstrategie en aanbestedingen. Deze overheidsinstellingen geven jaarlijks 4 miljard euro uit aan inkoop en aanbesteding. Rui

Prev:
Next: