arrow_back

Egis Parking Services behaalt niveau 4 op de CO2-Prestatieladder

Egis Parking Services (EPS) beheert een totale keten van circa 2.400 parkeerautomaten, 180.000 parkeervergunningen en fiscale handhaving (betaald parkeren) van 150.000 parkeerplaatsen in Amsterdam. Dit doet EPS met de inzet en ontwikkeling van digitale innovaties. Het parkeerbedrijf heeft onlangs niveau 4 van de CO2-Prestatieladder behaald. Hiermee streeft EPS naar een duurzame toekomst door met behulp van de Ladder zijn CO2-uitstoot zoveel mogelijk terug te dringen.

Tijdens de certificaatuitreiking op vrijdag 7 december, sprak SKAO met Peter Tinselboer, CEO van EPS, Marwan Akle, kwaliteitsmedewerker bij EPS en Francoise Briaire, manager On-Street Parking van de gemeente Amsterdam. Ook aanwezig tijdens de uitreiking was Paul van Enckevort, Senior Vice President Western Europe van Certificerende Instelling (CI) TÜV Nord.

“In alle lagen van de organisatie komt het besef en de wens naar CO2-reductie en kwaliteit terug”, aldus Van Enckevort tijdens de certificaatuitreiking bij het hoofdkantoor van EPS in Amsterdam. “Onze auditoren zijn onder de indruk hoe jullie het systeem hebben opgezet, uitgevoerd en misschien nog wel belangrijker: hoe jullie het geborgd hebben in de organisatie en bij de mensen die er in de dagelijkse praktijk mee omgaan.”

CO2-reductie

“Bij EPS hechten we veel waarde aan een duurzame bedrijfsvoering. We willen de negatieve effecten van onze werkzaamheden op het milieu zo klein mogelijk maken”, vertelt Tinselboer. Volgens de CEO heeft het bedrijf in het verleden niet voldoende aandacht besteed aan CO2-reductie. Met een certificaat op de CO2-Prestatieladder wil EPS daar verandering in brengen. Naast het verkleinen van de milieu-impact en CO2-voetafdruk van het bedrijf, wil het parkeerbedrijf gehoor geven aan de wensen van zijn opdrachtgever. De gemeente Amsterdam heeft namelijk bij de uitschrijving van de opdracht voor parkeerbeheer aangegeven dat duurzaamheid, innovatie en CO2-reductie hoog in het vaandel staan.

“In 2025 moet de CO2-uitstoot waar de gemeente verantwoordelijk voor is met 45 procent zijn gedaald. Verder heeft Amsterdam zich tot doel gesteld om zoveel mogelijk verkeer uistootvrij te maken om de luchtkwaliteit te verbeteren en in 2020 klimaatbestendig te zijn”, zegt Briaire. “Het was voor de gemeente een logische stap om met behulp van de CO2-Prestatieladder concreet te maken naar onze opdrachtnemers wat we voor duurzaamheid en CO2-reductie beogen.”   “Met een certificaat op de CO2-Prestatieladder opereren wij in lijn met de ambities van de gemeente Amsterdam. Daarnaast zijn we structureel bezig met CO2-reductie en het meten van onze uitstoot, waardoor de bewustwording bij onze medewerkers groter wordt”, vult Tinselboer aan.

Duurzaamheid faciliteren

De medewerkers bij EPS zijn ook voor de inzet van de Ladder al bezig met duurzaamheid, merkt kwaliteitsmedewerker Marwan Akle op. “De scanauto’s die we inzetten om betaald parkeren en parkeervergunningen te controleren, moeten binnenkort volledig elektrisch zijn. Er zijn ook collega’s die liever de parkeercontroles uitvoeren op een elektrische fiets in plaats van in een auto, omdat ze daarmee ook aan voldoende lichaamsbeweging doen. Dat regelen we dan voor ze”, zegt Akle. “We faciliteren onze medewerkers in het streven naar duurzaamheid. Als we blijvend willen innoveren en koploper willen zijn op het gebied van duurzaamheid, dan is het vanzelfsprekend dat we onze medewerkers daarin betrekken en aanmoedigen”, zegt Tinselboer.

Circulaire parkeerautomaten

Voor de certificering op niveau 4 van de CO2-Prestatieladder heeft EPS als ambitie vastgesteld om zijn wagenpark in 2022 volledig elektrisch te maken, waardoor de CO2-uitstoot met 100 procent zal dalen. Ook de overstap naar groene windstroom uit Nederlandse bodem voor het kantoorgebouw en de auto’s moet leiden tot aanzienlijke CO2-reductie. “Wij zijn ook op zoek naar manieren om het energieverbruik van onze parkeerautomaten te verduurzamen. De parkeerautomaten verbruiken namelijk veel energie, doordat ze 24 uur per dag paraat zijn en onder andere verlichting en verwarming nodig hebben”, zegt de CEO. “Daarnaast zoeken wij naar manieren om de levensduur van onze parkeerautomaten te verlengen. Dat heeft vooral te maken met circulariteit”, aldus Akle.

Wanneer een parkeerautomaat niet langer werkt of aan het einde van zijn levensduur is gekomen, worden ze vervangen door een nieuw exemplaar. EPS ziet nu kansen

Prev:
Next: