arrow_back

Gelderse overheden werken aan klimaatambities met de CO2-Prestatieladder

Op donderdag 27 september kwamen lokale overheden bijeen in het gemeentehuis van Barneveld om meer kennis op te doen over de CO2-Prestatieladder en hoe dit managementinstrument bijdraagt aan het behalen van klimaatambities. Onder andere de gemeentes Winterswijk, Berkelland en de stichting Klimaatverbond maakten tijdens de bijeenkomst bekend dat zij aan de slag gaan met de CO2-Prestatieladder.

CO2-uitstoot structureel terugdringen

Met een opkomst van de provincie Gelderland, 3 waterschappen en 31 gemeenten was deze unieke bijeenkomst geslaagd. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) in samenwerking met het Gelders Energieakkoord (GEA) en stichting Klimaatverbond. Gelderland is een absolute koploper: eerder dit jaar hebben Gelderse overheden die aangesloten zijn bij het GEA de ambitie geuit om aan de slag te gaan met de CO2-Prestatieladder. De bijeenkomst op 27 september was speciaal georganiseerd voor Gelderse overheden die deze ambitie waar willen maken. Met een certificaat op de CO2-Prestatieladder geeft een overheid invulling aan de klimaatdoelstellingen. Daarnaast geeft een overheid met een certificaat een sterk signaal af aan de markt: practice what you preach!

Aan de slag met de CO2-Prestatieladder

Tijdens het plenaire deel van deze bijeenkomst hebben de gemeenten Harderwijk, Barneveld en Bronckhorst een symbolische estafettestok doorgegeven aan de gemeentes Winterswijk, Berkelland en de stichting Klimaatverbond. Hiermee geven de partijen gehoor aan de oproep van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) om klimaatverandering aan te pakken met behulp van de CO2-Prestatieladder. Het ministerie IenW behaalde in de zomer het certificaat van de CO2-Prestatieladder op niveau 4.

Door de symbolische estafettestok aan te nemen, geven de gemeenten en Klimaatverbond aan dat zij op korte termijn zullen starten met certificering op de CO2-Prestatieladder. Klimaatverbond is daarmee de eerste stichting die een certificaat op de Ladder gaat behalen.Ruimte voor innovatie

Het plenaire deel van de bijeenkomst bestond verder uit een korte presentatie van SKAO over de CO2-Prestatieladder en een paneldiscussie met de gemeente Barneveld en de gemeente Bronckhorst over hun ervaringen met de Ladder en het behalen van klimaatambities. Zowel de gemeente Barneveld als de gemeente Bronckhorst merken op dat er meer ruimte gecreëerd moet worden voor innovatie op het gebied van CO2-reductie. “Willen we verduurzamen binnen de lokale overheid, dan zullen we innovaties moeten omarmen”, aldus Didi Dorrestijn, CDA-wethouder van de gemeente Barneveld. De wethouder verwees verder naar een quote van Einstein. “Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg.” Wethouder Paul Hofman van de gemeente Bronckhorst: "We hadden een afdeling duurzaamheid, maar nu is duurzaamheid van iedereen." De gemeente Bronckhorst werkt net als de gemeente Barneveld aan een certificaat op de CO2-Prestatieladder. "Het mooie van de CO2-Prestatieladder is dat het oproept tot creativiteit en samenwerking op het gebied van duurzaamheid en CO2-reductie." Dorrestijn vult aan: "Het heeft samenhang tussen verschillende afdelingen gebracht in het werken aan duurzaamheid." De gemeentes verwachten verder dat de Ladder CO2-reductie relevant maakt voor alle lagen van de organisatie.De plenaire sessie werd gevolgd door vier sessies met als thema een certificaat behalen op de CO2-Prestatieladder, maatschappelijk verantwoord inkopen met de CO2-Prestatieladder, het klimaatakkoord en lokale overheden, en CO2-beprijzing. De aanwezigen konden twee sessies bijwonen in twee rondes, waarna de presentaties van alle sessies zijn vrijgegeven. In dit artikel vindt u ook de Powerpoint presentaties van deze sessies.
 

Hoe haal je een certificaat op de CO2-Presta

Prev:
Next: