arrow_back

Ploegmakers zet in op innovatie en CO2-reductie met duurzame onkruidbestrijder

Ploegmakers Cultuurtechniek is sinds 2014 gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder. Door de CO2-uitstoot los te koppelen van hun activiteiten, wil het groenbedrijf bijdragen aan een oplossing voor het klimaatprobleem. Zo ontwikkelde Ploegmakers een duurzaam mulchproduct, dat tijdens de teelt jaarlijks meer CO2 opneemt dan een gemiddeld loofbos. Niek Velema, projectleider bij Ploegmakers, vertelt hoe de CO2-Prestatieladder de focus op duurzaamheid en CO2-reductie binnen het bedrijf aanscherpt.

De CO2-Prestatieladder is niet meer weg te denken

Ploegmakers Cultuurtechniek is actief in de groenbranche en is ruim 50 jaar geleden opgericht”, zegt Velema, die binnen het bedrijf ook verantwoordelijk is voor de implementatie van de CO2-Prestatieladder. “In de begin jaren was Ploegmakers gericht op het maaien van watergangen, bermen en sloten. Het bedrijf is echter doorontwikkeld tot een allround bedrijf, dat verantwoordelijk is voor de aanleg en onderhoud van de complete buitenruimte. Onze diensten zijn vooral gericht op gemeenten, overheden, waterschappen, bedrijven, woonstichtingen en instellingen.” Velema merkt op dat de opdrachtgevers van Ploegmakers actief op zoek zijn naar oplossingen om de impact van hun projecten en werkzaamheden op het klimaat te verminderen door onder andere CO2 te reduceren. Zo kwam het groenbedrijf in aanraking met de CO2-Prestatieladder.

“Wij werken onder andere voor het Rijksvastgoedbedrijf en voor verschillende gemeenten. Bij deze partijen is een certificaat op de CO2-Prestatieladder en een duurzaamheidsbeleid niet meer weg te denken. Dat snappen wij maar al te goed”, aldus Velema. “Daarnaast streeft Ploegmakers continu naar de juiste balans tussen winst, de effecten van onze prestaties op het milieu en op onze medewerkers, opdrachtgevers, leveranciers en aandeelhouders. De CO2-Prestatieladder is daarbij een zeer goed systeem en biedt handvaten om daadwerkelijk de bedrijfsvoering te richten op duurzamer handelen en denken.”

Miscanthus mulch: de innovatie voor minder onkruiddruk en een betere vochthuishouding in de bodem bij nieuwe en bestaande plantsoenen

Sinds 2017 is Ploegmakers gecertificeerd op niveau 5, het hoogste niveau van de CO2-Prestatieladder. Bedrijven die zich laten certificeren op niveau 5, dienen volgens de Ladder deel te nemen aan een bestaand keteninitiatief of zelf een initiatief te starten die CO2-reductie binnen de keten en sector stimuleert. Met de ontwikkeling van het zogeheten Miscanthus mulch heeft Ploegmakers besloten een eigen initiatief te starten om CO2-reductie binnen de eigen keten en sector te stimuleren. Miscanthus, ook bekend als olifantsgras, is een gewas dat op riet lijkt en jaarlijks razendsnel groeit. Het ruwe product dat geoogst wordt, is direct te gebruiken als stalstrooisel, brandstof, grondstof voor papier, grondstof voor biobeton, 3D-printing en nu dus ook als mulchlaag om onkruidgroei in plantvakken en uitdroging van de bodem te voorkomen. Volgens Ploegmakers neemt de teelt van Miscanthus jaarlijks vier keer zoveel CO2 op als een gemiddeld loofbos en is er geen bemesting, geen irrigatie en geen bestrijdingsmiddel nodig voor een geslaagd gewas. Door olifantsgras lokaal te telen en te verwerken, weet het groenbedrijf ook de CO2-uitstoot van transport te verminderen en daarnaast de circulaire economie te stimuleren.

Veel CO2-reductiemaatregelen op het onderhoudsproject in Eindhoven

Samen met gebiedscoöperatie Brainport Park  en gemeente Eindhoven heeft Ploegmakers 2,5 hectare Miscanthus in het buitengebied van Eindhoven geteeld en onderzocht in samenwerking met HAS Hogeschool in Den Bosch. Het eindproduct, gemaakt van lokaal geteelde Miscanthus, wordt al toegepast in de Eindhovense wijk Stratum. Dit is waar Ploegmakers een groot project voor integraal wijkonderhoud heeft gewonnen mede dankzij de inzet van de CO2-Prestatieladder. “Binnen dit project voeren wij voor de gemeente het zogenoemde ‘gevel tot gevel’ onderhoud van de wijk uit. Ploegmakers werkt hier het gehele jaar aan het straatbeeld door onder andere te vegen, kolken te reinigen, plantsoenen bij te houden, gazons te maaien, en onkruid op wegverhardingen te verwijderen. Binnen dit project werken we bijna voor 100 procent met elektrisch g

Prev:
Next: