arrow_back

Update Maatregellijst

De Maatregellijst is sinds 1 januari 2016 een verplicht onderdeel van de CO2-Prestatieladder. SKAO heeft op haar website een aparte pagina aangemaakt, voor alle informatie over de Maatregellijst. In dit nieuwsbericht de aankondiging van Maatregellijst 2017 en meer informatie over de Maatregellijst pagina.

Update

Elk jaar vindt een update van de lijst plaats, op basis van wat bedrijven ingevuld hebben en eventuele nieuwe activiteiten die aan de lijst toegevoegd zijn. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat een maatregel in de categorie “C: Ambitieus” het volgende jaar naar “B: Vooruitstrevend” doorschuift, doordat veel bedrijven deze maatregel hebben geïmplementeerd. Door een analyse van de ingevulde gegevens en feedback uit een enquête onder gebruikers van de Maatregellijst heeft SKAO een voorstel gedaan voor Maatregellijst 2017. De Maatregellijst 2017 is vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen van SKAO.


Maatregellijst 2017

De Maatregellijst 2017 is vanaf nu te vinden op onze website, ter informatie. In de laatste kolom staat aangegeven of de maatregel gewijzigd is ten opzichte van Maatregellijst 2016, en op welke manier. Ook zijn er nieuwe maatregelen toegevoegd: op basis van wat bedrijven als nieuwe maatregelen hebben opgevoerd, en er zijn twee nieuwe activiteiten bijgekomen in samenspraak met de desbetreffende branches: Afval en ICT.

 

Overgangsregeling Maatregellijst

Tot en met 31 december 2016 kan de Maatregellijst 2016 ingevuld worden, daarna is het niet meer mogelijk om deze lijst te bewerken. De rapportage van Maatregellijst 2016 blijft wel beschikbaar. Vanaf 1 januari kan alleen de Maatregellijst 2017 worden ingevuld. Gegevens die in de Maatregellijst 2016 zijn ingevuld, worden automatisch overgezet naar Maatregellijst 2017.

Om te zorgen dat er geen verwarring en ongemak ontstaat voor bedrijven die hun audit in januari hebben, is een overgangsperiode van 1 maand vastgesteld. Als de audit in januari plaatsvindt, mag de rapportage van de Maatregellijst van het voorgaande jaar hiervoor gebruikt worden.

Zie het document Overgangsregeling Maatregellijst voor meer informatie.

Voor vragen over de Maatregellijst, zie de Maatregellijst pagina, of neem contact op met Annemiek Lauwerijssen.

Prev:
Next: