arrow_back

Waterschap Scheldestromen creëert draagvlak voor duurzaamheid met de CO2-Prestatieladder

Waterschap Scheldestromen heeft onlangs gebruik gemaakt van de CO2-Prestatieladder als gunningscriterium in een aanbesteding. De manier waarop het waterschap zowel interne als externe stakeholders onderdeel maakt van duurzaamheid, is vernieuwend en effectief. In dit artikel deelt Scheldestromen zijn ambities en motivatie om het aanbestedingsinstrument in te zetten voor duurzame infra.

Duurzaamheid, een integraal onderdeel

De aanbesteding betreft het project ‘Verruimen Waterlopen KRW/WB21’, waarin natuurvriendelijke oevers worden gegraven en waterlopen worden verruimd binnen de Kaderrichtlijn Water (KRW). In dit project wordt veel grond verzet en gebruik gemaakt van materieel en brandstof. Hierin ziet Waterschap Scheldestromen kansen voor CO2-reductie. Om dat concreet te maken in de aanbesteding, heeft het waterschap gekozen voor de inzet van de CO2-Prestatieladder als gunningscriterium. “De CO2-Prestatieladder is een bewezen instrument. Het systeem wordt landelijk ingevoerd en is bij veel partijen bekend. Dit is voor ons een aanleiding om gebruik te maken van de Ladder in de aanbesteding”, vertelt Evert Swart, programmamanager Duurzaamheid bij Waterschap Scheldestromen.

Een andere aanleiding voor de inzet van de CO2-Prestatieladder als aanbestedingsinstrument, is de ambitie van Scheldestromen om een CO2-reductie van 30 procent te behalen in 2020 ten opzichte van 1990. Het waterschap heeft zich verder tot doel gesteld om duurzaamheid in 2020 een integraal onderdeel te maken van alle infraprojecten. “Het is een uitdaging om concreet invulling te geven aan duurzaamheid in projecten. We hebben duurzaamheidscriteria in het bestek staan, maar dat is vrij algemeen en zagen we niet altijd terug in de projecten. Met de Ladder komt daar verandering in, omdat opdrachtnemers gestimuleerd worden om ambitieus te blijven op het gebied van CO2-reductie. Een certificaat op de Ladder toont bovendien aan dat het in de bedrijfsvoering goed is geregeld wat betreft duurzaamheid.”

Samen met Provincie Zeeland werkt het waterschap aan het concretiseren van hun bijdrage aan klimaatdoelstellingen. Hiervoor besloot de provincie om zich te verdiepen in Dubocalc, onderdeel van de Aanpak Duurzaam GWW (Grond-, weg-, en waterbouw). Dubocalc is een instrument van Rijkswaterstaat waarin milieueffecten van materialen voor gebruik in de GWW-sector in kaart worden gebracht. Tegelijkertijd gaat Scheldestromen met de Ladder aan de slag en willen de overheidsorganisaties hun ervaringen met beide instrumenten delen.

Ook voor mkb-bedrijven en lokale partijen

Voor het besluit werd genomen om de CO2-Prestatieladder als aanbestedingsinstrument te gebruiken, had het waterschap nog enkele vragen. Zo schakelde Scheldestromen de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) in om zowel de interne opdrachtgevers als lokale ondernemingen te informeren over hoe de Ladder bijdraagt aan duurzaamheid in projecten. Als eigenaar en beheerder van het instrument is de onafhankelijke stichting een bron van informatie voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers die de Ladder in willen zetten voor CO2-reductie.


Scheldestromen was bereid om de Ladder te gebruiken in de aanbesteding, maar daarvoor moest het systeem wel aan enkele voorwaarden voldoen. “De CO2-Prestatieladder is in Zeeland nog niet door andere instellingen toegepast als aanbestedingsinstrument. Daarom was het voor ons belangrijk dat ook lokale, kleinere ondernemingen niet worden uitgesloten in onze aanbestedingstrajecten. We wilden er zeker van zijn dat we de lat voor deze ondernemingen niet te hoog leggen”, zegt Wilfred de Kam, senior projectleider bij Waterschap Scheldestromen. SKAO streeft ernaar om de CO2-Prestatieladder toegankelijk te maken en te houden voor organisaties van verschillende omvang. Zo blijkt uit cijfers van SKAO dat meer dan 60 procent van de organisaties gecertificeerd op de ladder kleine ondernemingen zijn.


Het bestuur en management van Scheldestromen zijn enthousiast over de inzet van de CO2-Prestatieladder. Met de ondertekening van het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) en de Green Deal Duurzaam GWW 2.

Prev:
Next: