arrow_back

Wetenschappelijk onderzoek: CO2-Prestatieladder verdubbelt COâ‚‚-reductie bouwbedrijven

Dr. Martijn Rietbergen van de Univeriteit Utrecht vergeleek van ruim vijftig bouwbedrijven de COâ‚‚-voetafdruk tussen 2010 en 2013. Zijn onderzoek toont aan dat de COâ‚‚-Prestatieladder verantwoordelijk is voor een sterke COâ‚‚-reductie in de bouw en civieltechnische sector, die op een andere manier hoogst waarschijnlijk niet bereikt was.

Bij de onderzochte bedrijven bedroeg de COâ‚‚-reductie van 2010 tot en met 2013, na correctie voor de economische recessie, 3,2 procent per jaar. Dit terwijl het gemiddelde energiebesparingstempo in Nederland 1,5 procent per jaar bedraagt. De COâ‚‚-Prestatieladder, die dit jaar vijf jaar bestaat, heeft in de bouwsector vooral het gebruik van Nederlandse groene stroom en efficiënte auto’s en bouwmachines enorm gestimuleerd.

Zowel management als medewerkers betrokken bij COâ‚‚-reductie

Het onderzoek toont ook aan dat alle onderzochte bedrijven door het gebruik van de CO2-Prestatieladder een volwassen energiemanagementsysteem hebben ingevoerd, waarbij gestructureerd wordt gemonitord hoe de emissies zich ontwikkelen en COâ‚‚-emissiereductie een bedrijfsstrategie is. Figuur 1 laat zien dat vrijwel geen enkele energiemanagement-activiteit zelfs maar gedeeltelijk was geïmplementeerd voor introductie van de prestatieladder. Na de introductie van “de ladder” zijn al deze energiemanagement-activiteiten sterk verbeterd.

 

Figuur 1: Implementatie van energiemanagement-activiteiten voor en na introductie van de COâ‚‚-Prestatieladder.

 

Gijs Termeer, manager COâ‚‚-Prestatieladder: “Nog een positief effect van de COâ‚‚-Prestatieladder is dat het bewustzijn creëert onder medewerkers over energieverbruik en COâ‚‚-emissies. In de bouw domineerde tot een paar jaar terug de houding ‘hoe meer brandstof je verbrandt, hoe harder je werkt’. Verschillende gecertificeerde organisaties geven aan dat die houding mede door de COâ‚‚-Prestatieladder langzaamaan vermindert.”

 

Over de COâ‚‚-Prestatieladder

De COâ‚‚-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van COâ‚‚. Opdrachtgevers die de ladder inzetten bij aanbestedingen belonen bedrijven die COâ‚‚-reductie serieus nemen met een fictieve korting op de inschrijfprijs. Meer dan vijftig opdrachtgevers maken gebruik van de COâ‚‚-Prestatieladder en er zijn inmiddels ruim 700 bedrijven gecertificeerd. De COâ‚‚-Prestatieladder wordt beheerd door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Kijk voor meer informatie op www.skao.nl.

 

 

Prev:
Next: