Overige documenten

 • Overzicht herberekening CO2-emissiefactoren save_alt
 • Brochure: De CO2-Prestatieladder voor overheden save_alt
 • Ambities en Prioriteiten 2019 - 2021 save_alt
 • Methode voor het bepalen van de steekproefomvang Multi-site organisaties save_alt
 • Handboek CO2-Prestatieladder 3.0 save_alt
 • Zelfevaluatie Handboek 3.0 save_alt
 • Procedure Harmonisatiebesluiten save_alt
 • Procedure beeldmerk CO2-Prestatieladder save_alt
 • Voorbeelden toewijzing brandstofemissies bij inhuur - verhuur save_alt
 • Voorbeelden organisational Boundary save_alt
 • Harmonisatiebesluiten bij Handboek 3.0 (verlopen) save_alt
 • Auditdagentabel v.1 (normatief tot 1 januari 2021) save_alt
 • Auditdagentabel v.1.1 (normatief vanaf 1 januari 2021) save_alt
 • Klachten en beroepen procedure save_alt
 • Monitor aanbestedingen en opdrachtgevers CO2-Prestatieladder save_alt
 • NACE codes (Rev 2.) save_alt
 • CO2 Performance Ladder Essentials save_alt