Download

Download

De stichting en het secretariaat

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is de onafhankelijke eigenaar en beheerder van de CO2 -Prestatieladder en verantwoordelijk voor het gebruik en de doorontwikkeling van het certificeringschema. Daarnaast zorgt zij voor verbreding van het gebruik van de CO2 -Prestatieladder bij bedrijven, opdrachtgevers en in sectoren. Hier vindt u de Ambities en Prioriteiten van SKAO. 

SKAO jaagt bedrijven en overheden met de CO2 -Prestatieladder aan om CO2 te reduceren met als doel een klimaatneutraal bedrijfsleven te realiseren. Wij verbinden partijen, delen kennis en zijn het hart van een groot netwerk.

Het secretariaat organiseert alle bijeenkomsten en vergaderingen van de verschillende onderdelen van de stichting zoals het bestuur, het CCvD, Platform Aanbesteden, werkgroepen en de Technische Commissie. Het draagt zorg voor de communicatie(middelen), de website en lezingen en presentaties. Het faciliteert onderzoek naar de verbetering en doorontwikkeling van de CO2 -Prestatieladder.

SKAO is lid van de Vereniging van Schemabeheerders (VvS).

Stichting

Bekijk de leden (Stichting)

Beleid en Ontwikkeling
Content en evenementen
Beleid en Innovatie
Marketing en Relaties
Office manager
Programmadirecteur
Onderzoek en Innovatie

Bestuur

Het Bestuur ziet toe op de onafhankelijkheid, de kwalitatieve ontwikkeling, de exploitatie, de organisatie en de promotie van de ladder. Het Bestuur is breed samengesteld uit opdrachtgevers, het bedrijfsleven, de wetenschap en maatschappelijke organisaties.
Bestuur

Bekijk de leden (Bestuur)

Dimitri Kruik
Director of Capacity Management ProRail (voorzitter)
Marjolein Demmers
Directeur Natuur en Milieu
Jan Hendrik Dronkers
Locosecretaris-generaal ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bart Smolders
Directievoorzitter Heijmans Infra B.V.
Leentje Volker
Professor Integrated Project Delivery Universiteit Twente
Erik van Engelen
Algemeen directeur Techniek Nederland

Centraal College van Deskundigen

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) is operationeel beheerder van de Ladder. Het CCvD is primair verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het certificeringsschema en functioneert als aanspreekpunt voor de Certificerende Instellingen.

In het Centraal College van Deskundigen zitten vertegenwoordigers van opdrachtgevers en opdrachtnemers. Het secretariaat is in handen van SKAO.

CCvD

Bekijk de leden (CCvD)

Petra Schillemans
NVCi
Gijs Termeer
Stichting HIER
Maarten Neelis
Rijkswaterstaat
Yoeri Schenau
NLingenieurs
Tijmen de Groot
SKAO - Secretaris
Maud Vastbinder
SKAO
Jeroen Gijzen
Vereniging van Waterbouwers
Johan Arends
Unie van Waterschappen
Harald Versteeg
Voorzitter a.i.
Charlotte Pars
ProRail
Stefan Daamen
Bouwend Nederland
Huub Groenenberg
MKB Infra
Sven Starckx
Carbon Constraint Initiatives

Platform Aanbesteden

Het Platform Aanbesteden (PA) bestaat uit vertegenwoordigers van de grote opdrachtgevers die aanbesteden met de CO2 -Prestatieladder en adviseert SKAO over aanbestedingsrechtelijke vraagstukken. PA is verantwoordelijk voor het beheer en de doorontwikkeling van het BPKV-criterium en de Handreiking Aanbesteden.

Technische Commissie

De Technische Commissie (TC) bestaat uit lead-auditoren van alle bevoegd verklaarde en geaccrediteerde certificerende instellingen en adviseert het CCvD over de interpretatie van de CO2 -Prestatieladder en de werkwijze bij certificering. Een belangrijk onderdeel daarvan is het bespreken van harmonisatieonderwerpen, dia na vaststelling door het CCvD, gepubliceerd worden als harmonisatiebesluiten (zie de procedure harmonisatiebesluiten).

Organogram

Het secretariaat van SKAO wordt verzorgd door Stichting HIER.

Figuur 1
Organogram Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen