Download

Download

Een terugblik op roadshows CO2 -Prestatieladder voor overheden 2019

In oktober 2019 organiseerde SKAO in samenwerking met PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden, VNG, IPO, Unie van Waterschappen en Klimaatverbond Nederland de roadshows ‘CO2 -Prestatieladder voor overheden’. De drie roadshows vonden plaats in Groningen, Roermond en Den Haag. SKAO en de koepels blikken terug op drie geslaagde bijeenkomsten waarin (gecertificeerde) overheden hun ervaringen en kennis over de CO2 -Prestatieladder hebben gedeeld. Tegelijkertijd hebben overheden die implementatie van de CO2 -Prestatieladder als CO2 -managementsysteem en aanbestedingsinstrument overwegen, veel kennis en praktische tips opgedaan.
Voor de overheden die aan de slag willen gaan met de CO2 -Prestatieladder heeft SKAO de ‘Praktische Gids CO2 -Prestatieladder voor overheden’ gepubliceerd. Het document werd voor het eerst gepresenteerd tijdens de roadshow in Den Haag. In de Praktische Gids staan concrete voorbeelden van overheden die de CO2 -Prestatieladder hebben toegepast als CO2 -managementsysteem en aanbestedingsinstrument. SKAO heeft deze Praktische Gids ontwikkeld in nauwe samenwerking met centrale en decentrale overheidsinstanties, adviseurs en Certificerende Instellingen.

Tijdens de drie bijeenkomsten spraken onder andere Secretaris Generaal Lidewijde Ongering van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat (IenW), wethouder Jeroen de Jong van de gemeente Harderwijk, Dijkgraaf Toine Poppelaars van Waterschap Scheldestromen en Gedeputeerde Fleur Graper van de Provincie Groningen. Na het plenaire deel van de bijeenkomsten, vonden drie sessies in twee sessierondes plaats, waar de aanwezigen aan deelnamen. Hieronder vindt u de PDF slides die tijdens de sessies van de roadshows zijn gebruikt. De fotos die tijdens de roadshows Groningen, Roermond en Den haag zijn gemaakt vindt u hier

Hebt u de bijeenkomsten gemist of wilt u de gedeelde kennis nalezen? Lees dan het hele verslag van de drie roadshows ‘CO2 -Prestatieladder voor overheden’.

Download de ‘Praktische Gids CO2 -Prestatieladder voor overheden’.

Download de brochure ‘CO2 -Prestatieladder voor overheden’.

PDF SLIDES ROADSHOWS

1. Certificeren met de CO2 -Prestatieladder: de CO2 -Prestatieladder als CO2 -managementsysteem. Wat betekent dat voor uw overheidsorganisatie? Hoe krijgt u inzicht in uw CO2 -uitstoot en welke maatregelen kunt u treffen om deze te reduceren? Tijdens deze sessie leggen we uit hoe u als overheid een certificaat kunt behalen op de CO2 -Prestatieladder. Andere overheden gingen u al voor. Bent u de volgende?

2. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) met de CO2 -Prestatieladder: de CO2 -Prestatieladder als aanbestedingsinstrument. Hoe past de CO2 -Prestatieladder in uw MVI-beleid? Door gebruik te maken van de Ladder in uw aanbestedingen en inkopen, beloont u opdrachtnemers die daadwerkelijk aan de slag gaan met duurzaamheid en CO2 -reductie. Tijdens deze sessie leert u er alles over.

3. Duurzaam opdrachtgeverschap. U krijgt in deze sessie een beeld van de praktische toepassing van de Ladder in een verder gevorderd stadium (trede 4 en 5) door ervaringsdeskundigen van het Ministerie van IenW en Rijkswaterstaat. Daarnaast krijgt u zicht op de strategische mogelijkheden die de Ladder biedt om duurzaamheid een structurele plek te geven in opdrachten die uw organisatie op de markt zet.


Roadshow Groningen 17 oktober:

Sessie Certificeren (SKAO & De Fryske Marren)
Sessie MVI (SKAO)
Sessie Duurzaam opdrachtgeverschap (PIANOo & Ministerie IenW)

Roadshow Roermond 24 oktober: 

Sessie Certificeren (SKAO & Barneveld)
Sessie MVI (SKAO & Waterschap Scheldestromen)
Sessie Duurzaam opdrachtgeverschap (PIANOo & Ministerie IenW)

Roadshow Den Haag 30 oktober:

Sessie Certificeren (SKAO & Harderwijk)
Sessie MVI (SKAO & Provincie Gelderland)
Sessie Duurzaam opdrachtgeverschap (PIANOo & Ministerie IenW)