Welkom bij de CO2-Prestatieladder

Hier leest u alles over de CO2-Prestatieladder en over de stichting die de ladder beheert
en verder ontwikkelt. Dit is het platform voor alle gecertificeerde bedrijven, inhoudelijke informatie, activiteiten en nieuws rond de ladder.
Wat is de ladder?

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Opdrachtgevers die de ladder inzetten bij met name GWW-aanbestedingen belonen bedrijven die CO2-reductie serieus nemen met fictieve korting op de inschrijfprijs.

lees verder>>
Wie zijn we?

De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is verantwoordelijk voor alle zaken de ladder betreffende: het gebruik, de doorontwikkeling, het beheer van het certificeringschema, verbreding van deelnemende sectoren e.d.

lees verder>>
Iedereen draagt bij
De ladder is een marktinitiatief, zonder subsidie of overheidsinzet. Dat willen we graag zo houden. Daarom wordt van alle betrokkenen een bescheiden bijdrage in de kosten gevraagd; als contributie aan de stichting. lees verder>>
Branchegerichte toelichting
Kennispartner CROW
Certificerende Instellingen

Gecertificeerde bedrijven

Deelnemers

Nieuws

Invoering schaduwonderzoeken RvA

25/08/2014 De RvA heeft per 1 mei 2014 een nieuwe vorm van beoordelen (het schaduwonderzoek) ingevoerd bij de beoordeling van managementsysteemcertificatie. Bij reguliere beoordelingen (initieel, controle- en herbeoordelingen) kan één van de bijwoningen vervangen worden door een schaduwonderzoek.

Zacht weer zorgt voor krimp in CO2-uitstoot

15/08/2014 De Nederlandse economie heeft 0,9 procent minder CO2 uitgestoten in het tweede kwartaal van 2014 dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Gecorrigeerd voor het verschil in weer steeg de CO2-uitstoot wel met 3,7 procent. De economie groeide met 0,9 procent op jaarbasis in het tweede kwartaal van 2014. Dit blijkt uit de flashraming van het CBS.

Amsterdamse ICT-hub kan 90 % energie besparen

14/08/2014 Amsterdam is met 40 datacentra op haar grondgebied het op één na grootste ICT-knooppunt van de wereld. Tezamen gebruiken deze centra 11 procent van alle bedrijfsstroom in de stad. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat dit met 90 procent kan worden teruggebracht.

Climate App voor klimaatbestendige steden

14/08/2014 Grontmij, Witteveen+Bos, Deltares, het KNMI en Bosch Slabbers Landscape + Urban Design hebben een climate app ontwikkeld. De app draagt oplossingen aan om steden bestendig te maken tegen ‘het nieuwe weer’.

Agenda

woensdag 01 oktober 2014
Bijeenkomst CO2-Prestatieladder voor ICT bedrijven
Zie http://skao.nl/index.php?ID=6&IDN=216 voor meer informatie

Login

Loginnaam
Wachtwoord