Nieuws

Laatste Nieuws

Groene stroom is succes, maar helaas niet groen
09/08/2012

Opinie Het is een ongekend succesverhaal, de introductie van groene stroom op de Nederlandse markt. Het bestaat nog geen twintig jaar en inmidels neemt ruim 55 procent van de Nederlandse huishoudens het af. Vorig jaar groeide de verkoop met 22 procent naar bijna een derde van het totale stroomverbruik in Nederland. Goed nieuws voor het klimaat en de BV Nederland zou je zeggen.

Sible Schöne en Peer de Rijk; programmadirecteur HIER klimaatcampagne, directeur Wise - 

 

Helaas. Gek genoeg stijgt de productie van groene stroom in Nederland niet of nauwelijks. Die is nog geen tien procent van het totale stroomverbruik. De rest wordt 'vergroend' met certificaten uit Zweden, Denemarken, Finland, Oostenrijk en met name Noorwegen.


Met andere woorden, het echte resultaat van campagnes voor groene stroom - meer productie van groene stroom ten koste van grijze - ontbreekt. Er vindt windhandel in papieren plaats, vooral door energiebedrijven die zichzelf graag profileren als groene elektriciteitskampioen, zonder dat ze deze in voldoende mate zelf produceren. Bijvoorbeeld Eneco, de Nederlandse Energie Maatschappij, Nuon en Oxxio. Zij kopen groene stroom certificaten voor een paar honderdste eurocent per kWh. Het op deze manier 'vergroenen' van een Nederlands huishouden kost ze ongeveer één euro per huishouden.


Noorse Waterkracht
Op zichzelf is de handel in groene stroom certificaten goed geregeld. Ze worden op zorgvuldige wijze verstrekt en niet dubbel verkocht. Maar met name de Noorse certificaten zijn gebakken lucht. Er vindt geen stroomimport plaats uit dat land. De groene stroom uit Noorse waterkrachtcentrales wordt - al pakweg 80 jaar lang - aan Noorse consumenten geleverd. De daaraan gekoppelde groene certificaten worden in Nederland verkocht. Daar noch hier wordt extra duurzame capaciteit gerealiseerd.

 

Eigenlijk zou je de grens dicht moeten gooien voor Noorse waterkracht en klanten moeten aanmoedigen alleen echt in Nederland geproduceerde groene stroom af te nemen. Als we geïmporteerde certificaten domweg niet te erkennen als groene stroom wordt er uiteindelijk ook meer duurzaame stroom geproduceerd. Energiebedrijven die de steun van de milieubeweging willen verwerven, moeten meer doen dan zich via Noorse certificaten 'vergroenen'. Maatschappelijke druk heeft er al toe geleid dat bedrijven als Nuon en Eneco een Hollands product op de markt hebben gebracht voor de echt bewuste klanten. Maar dat is niet genoeg, want de verkoop van zogenaamde groene stroom gaat gewoon door. Wel zijn er energiebedrijven en kleine lokale initiatieven die alleen echte, nieuw opgewekte groene stroom verkopen. Die verdienen dus meer steun.

 

Meer vraag naar echte groene stroom
Uiteindelijk moet elk land haar eigen duurzame energievoorziening tot stand brengen. Zolang de spotgoedkope Noorse certificaten de Nederlandse energiemarkt overspoelen, komt de productie van echt groene, in Nederland geproduceerde, stroom niet op gang. De twee belangrijkste duurzame energieopties voor grootschalige opwekking in Nederland - wind op land en bijstoken van duurzame biomassa, zijn op dit moment nog 1 à 2 cent per kWh duurder dan grijze stroom. Wij zijn ervan overtuigd dat dat voor veel consumenten en bedrijven geen probleem is, juist omdat ze weten dat ze zo bijdragen aan een duurzame energiehuishouding van Nederland.Meer vraag naar echte groene stroom maakt deze opties snel rendabel. De overheid en de energiebedrijven moeten hun verantwoordelijkheid nemen en die waardeloze energiecertificaten verbieden. Wij helpen graag om de vraag te vergroten naar in Nederland geproduceerde duurzame stroom.

  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx