Download

Download

Ministeries ondertekenen Betonakkoord voor duurzame betonketen en CO2-reductie

10-07-2018

Ministeries ondertekenen Betonakkoord voor duurzame betonketen en CO2-reductie

Op dinsdag 10 juli is het Betonakkoord ondertekend door zo’n 50 belangrijke spelers van de Nederlandse bouwsector. Met dit akkoord heeft de betonketen zich tot doel gesteld om in 2030 minimaal 30 procent CO2-uitstoot te reduceren in betonproductie en –gebruik ten opzichte van 1990. De intentie voor CO2-reductie volgt het regeerakkoord, namelijk 49 procent in 2030 ten opzichte 1990.

Het Nationaal Betonakkoord is onder andere ondertekend door de ministeries Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Binnenlandse Zaken (BZ), Economische Zaken en Klimaat (EZK), en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Daarnaast is het akkoord ondertekend door ProRail en Rijkswaterstaat als opdrachtgevers, Strukton, BAM en VolkerWessels als bouwondernemingen en Cementbouw en VBI als betonproducenten.

Concrete afspraken voor een duurzame betonketen

Met de ondertekening van het Betonakkoord kiest de keten, van opdrachtgever en producent tot realisatie en hergebruik, voor een duurzamer toekomst. “Twee jaar geleden liep de Green Deal Verduurzaming Betonketen af, waarin eerste stappen zijn gezet”, zegt Jeannette Baljeu, voorzitter van het Betonakkoord, in een persbericht. “Maar de keten vond dat er meer resultaat te behalen was en nam het initiatief voor verdergaande, concrete afspraken. Die leggen we nu vast in dit akkoord.”

Het akkoord legt onder andere vast dat de ondertekenaars samen gaan werken aan transparantie in de keten en het laten groeien van de vraag naar ‘groen beton’ door duurzaamheidscriteria op te nemen in aanbestedingen. Daarnaast is afgesproken dat de spelers in de betonketen 100 procent hoogwaardig hergebruik van betonafval in 2030 realiseren. In datzelfde jaar wordt een minimum van 30 procent CO2-reductie ten opzichte van 1990 gehanteerd. De intentie is om een CO2-reductie van 49 procent te behalen in 2030, zoals vastgelegd in het regeerakkoord.

“Duurzaamheid en circulaire toepassingen van materialen zijn al jaren kernwaarden binnen ons bedrijf. Als zich dan de mogelijkheid voordoet om met de hele keten zulke grote stappen te zetten, dan is dat erg krachtig”, zegt Marinus Schimmel, directeur van BAM Infra Nederland in het persbericht.

De impact van beton

Wereldwijd komt er 10 kilo per persoon per dag bij aan beton. Alleen in Nederland wordt ieder jaar 15 miljoen kubieke meter nieuw beton gebruikt. Daarmee is de betonketen een van de meest invloedrijke sectoren op het gebied van gebouwde omgeving, infrastructuur, werkgelegenheid en milieu. Nederlands beton is verantwoordelijk voor 3,7 megaton aan koolstofdioxide per jaar. Dat is 4 procent van de industrie en ruim 2 procent van de totale nationale uitstoot.

Bron: MVO Nederland