Klimaatmonitor Waterschappen en de CO2-emissie-inventaris voor de CO2-Prestatieladder

In 2020 hebben SKAO en de Unie van Waterschappen een succesvolle Community of Practice CO2-Prestatieladder voor waterschappen georganiseerd waar 18 waterschappen aan hebben deelgenomen. Drie hiervan zijn reeds gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder en er zullen in 2021 meer waterschappen volgen. Naar aanleiding van de certificering van meerdere waterschappen ontstond de vraag wat het verschil is tussen de onderliggende berekeningen van de Klimaatmonitor Waterschappen en de CO₂-emissie-inventaris van de CO2-Prestatieladder en in het bijzonder hoe voor de CO₂-Prestatieladder het beste gerapporteerd kan worden over CO2 die vrijkomt bij het verbranden van zelfopgewekt biogas in WKK’s of CV-installaties. Adviesbureau Arcadis heeft dit in opdracht van de Unie van Waterschappen nader bekeken.