Download

Download

Bekijk onze presentatie

Splitter Home

Splitter Downloads 2

Splitter Downloads

Nieuws

Infra
ICT
Energie
Afval
Nieuws van SKAO
Groenvoorziening
Klimaat
Mobiliteit
Overheden
Circulair
Aanbesteden
Nieuw bedrijf
Certificaathouder uitgelicht

Nieuws

08-09-2020

De CO2 -Prestatieladder heeft potentie als opvolger van MJA3-convenant

Deze conclusie wordt getrokken in een onderzoek dat is uitgevoerd door Arcadis in opdracht van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) en de Unie van Waterschappen. Het onderzoek licht uit in hoeverre de CO2 -Prestatieladder als managementsysteem voor organisaties geschikt is als mogelijke opvolger van het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3).

Lees verder