Download

Download

Niet alleen voor aanbestedingen

16-05-2019

Niet alleen voor aanbestedingen

Wat is er voor een loonbedrijf te winnen met de CO2-Prestatieladder? Vaak ligt de aanleiding in eisen bij aanbestedingen. Het komt soms over als een ‘moetje’, maar bedrijven moeten niet onderschatten wat de positieve effecten voor cumelabedrijven kunnen zijn, vindt bedrijfskundig adviseur Ad Karelse. “Ook bedrijven die zich niet richten op aanbestedingen kunnen voordeel hebben van de systematiek.”

Meer dan honderd lidbedrijven van CUMELA Nederland hebben inmiddels het certificaat CO2-Prestatieladder behaald. In veel gevallen hebben ze hiervoor gekozen om geen kansen te verspelen bij aanbestedingen. Niet gecertificeerd zijn kan immers betekenen dat een bedrijf niet mag inschrijven. Bij sommige aanbestedingen kan een fictieve korting worden verdiend met behulp van het certificaat CO2-Prestatieladder. Deze ontwikkeling heeft een aantal bedrijven in het verleden veel opgeleverd, weet bedrijfskundig adviseur Ad Karelse van CUMELA Nederland. “Daarbij moeten we wel opmerken dat nu het aantal gecertificeerde bedrijven toeneemt het onderscheidend voordeel begint af te nemen”, zegt hij. Verder merkt hij dat niet iedereen even enthousiast meer is over de mate waarin opdrachtgevers het certificaat opnemen in de inschrijvingsvereisten. “De werkelijke toegevoegde waarde moet dan ook niet worden gezocht in dit onderdeel, maar vooral in het bedrijf zelf. Daar is door een CO2-Prestatieladder ook veel voordeel te behalen.”

Belangrijk is volgens hem ook dat medewerkers een veel betere ambassadeur worden van het bedrijf. “Goed geïnformeerde medewerkers, die uitstralen dat het bedrijf bewust omgaat met schaarse middelen, helpen mee aan een goed imago van het bedrijf.” Niet alles draait immers om kosten en opbrengsten, stelt hij. “Ook de beeldvorming is van belang. Een toenemend aantal opdrachtgevers vindt het belangrijk dat de partijen die zij inschakelen bewust omgaan met energiebronnen. Wanneer je kunt laten zien wat je footprint is en op welke manieren je aandacht aan CO2-reductie besteedt, kan dit de ‘gunfactor’ positief beïnvloeden. Naast het tarief en de kostprijs kan ook het imago grote invloed hebben op de marktkansen voor een bedrijf.”

Verwachte ontwikkelingen

De aandacht in de samenleving voor duurzaamheid en meer specifiek CO2-reductie is inmiddels sectorbreed actueel. Het gaat niet alleen meer om eisen bij aanbestedingen en punten die kunnen worden gescoord in plannen van aanpak. Ook in het agrarische werk komt het aan de orde. De zuivelfabrikanten vragen de melkveehouders naar hun CO2-emissie. Niemand zal vreemd opkijken als de komende tijd ook andere agrarische industrieën gaan vragen naar de footprint in de keten, waartoe ook de loonbedrijven horen.

Deskundige ondersteuning

Een managementsysteem gericht op CO2-reductie kan voor veel cumelabedrijven nuttig zijn. De vraag is: hoe zet je zo’n managementsysteem op en hoe hou je het praktisch en passend bij het individuele bedrijf? Inmiddels zijn er vele deskundige adviseurs die de bedrijven op deskundige wijze op weg kunnen helpen. CUMELA Advies kent volgens Karelse de specifieke aspecten van de cumelasector en is goed in staat om op dit gebied advies op maat te leveren. “Samen met u kunnen we bereiken dat niet alleen hard werken, maar ook slim werken resultaat oplevert.”

Louis Claessens

VOLKERINK HEINO, AGRI GROENONDERHOUD EN GRONDWERK BV

“Al voor ik de cursus ‘Sturen op brandstofbesparing’ ging doen, waren we op het bedrijf bezig met meten hoeveel brandstof door welke machine wordt gebruikt”, zegt Louis Claesens. Veel cursisten moesten hier nog mee beginnen, waardoor Claessens een voorsprong had op de mede-cursisten. “Het was voor ons wel een goede gelegenheid om onze niet zo voor de hand liggende conclusie neer te leggen, namelijk dat de machinist niet veel invloed heeft op het brandstofverbruik. Op de verharde weg, met een volle vracht, heeft de machinist invloed op het brandstofverbruik, maar bij ons werk, dat veelal offroad gebeurt, gaat dat niet op. Een ton vracht meer of minder bleek een veel grotere invloed te hebben. Ook geldt dat 10 pk meer een liter extra brandstof kost. Een andere ondernemer bleek ook tot dezelfde conclusie te zijn gekomen”, aldus Claessens. Hoewel hij geen certificaat CO2-Prestatieladder heeft, probeert hij het bedrijf zo duurzaam mogelijk in te kleden. “Ondertussen weten we dat fatsoenlijk plannen ook een grote bijdrage levert aan een CO2-reductie, net zoals het juiste materieel inzetten en Traxx-diesel gebruiken helpen om een reductie te behalen. We halen pas een certificaat als de klant daarom vraagt.”


Jan-Nico Reimink

LOONBEDRIJF REIMINK GROENVOORZIENING EN GRONDVERZET

Reimink is bezig om het certificaat CO2-Prestatieladder te behalen nu hij merkt dat opdrachtgevers er weer vaker om vragen. “In de praktijk kiezen aanbesteders hier meestal nog steeds voor de laagste prijs. Het certificaat behalen kost tijd en geld en het moet ook wat opleveren. Ondertussen zijn we al sinds 2012 bezig om te besparen op het brandstofverbruik. Dat begon met de installatie van een tankregistratiesysteem in 2012. Toen zijn we het verbruik gaan monitoren, waarna we grote stappen konden zetten. Belangrijk hierin zijn ook de chauffeurs. Wij merken dat je constant alles moet blijven herhalen, anders vervallen ze weer in het oude systeem. Zo vermindert het verbruik door de machine te laten rollen voor een drempel in plaats van vol op de rem trappen en kan de machine zo worden afgesteld dat deze rustiger opkomt. Dit jaar willen we ook meer bezig gaan met het stationair draaien. Er wordt heel veel stationair gedraaid. Dat zien we dan ook terug in de cijfers. Als het brandstofverbruik teruggaat van twaalf liter per uur naar vijf liter per uur weet je dat dit gebeurt. We hadden nog veel meer kunnen besparen. Het is vooral belangrijk dat het personeel hier inzicht in krijgt.”

Bron: Grondig, hèt blad voor de cumelasector