arrow_back

Het Nieuwe Draaien bespaart duizenden euros en duizenden tonnen CO2

De Green Deal Het Nieuwe Draaien werd in 2016 door 28 organisaties ondertekend. Het doel? De CO2-uitstoot van mobiele werktuigen in Nederland met 10 procent reduceren. Dat gaat de goede kant op: onderzoek van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) wijst uit dat steeds meer bedrijven Het Nieuwe Draaien omarmen.

Nederlandse bouw- en landbouwbedrijven hebben talloze mobiele werktuigen in gebruik: van graaf- en bouwmachines tot dumpers, shovels en mobiele landbouwwerktuigen. Gezamenlijk stoten die ruim twee megaton CO2 per jaar uit en zijn daarmee verantwoordelijk voor 8 procent van alle CO2-uitstoot uit verkeersbewegingen in Nederland. “Urgentie genoeg dus om daar iets aan te doen”, zegt Albert Lusseveld, programmamanager voor duurzaamheid en veiligheid bij BMWT (branchevereniging voor leveranciers van bouwmachines).

Daarom werd de Green Deal Het Nieuwe Draaien in het leven geroepen door BMWT en Natuur & Milieu, waarbij Lusseveld de kar mocht trekken. Het document werd ondertekend door verschillende ketenpartners, zoals bouwbedrijven, opleidingsinstituten en ministeries.

Goed voor het milieu én de portemonnee

Inmiddels gaan steeds meer bedrijven in Nederland met Het Nieuwe Draaien aan de slag, blijkt uit onderzoek van SKAO. Van alle organisaties uit de infra- en bouwsector die gecertificeerd zijn op de CO2-Prestatieladder én die CO2-reducerende maatregelen op het gebied van bouw en materieel hebben genomen, hield ruim 26 procent zich in 2016 actief bezig met Het Nieuwe Draaien (van de 298 organisaties). In 2018 was dat percentage gestegen naar ruim 45 procent (van de 525 organisaties). “Een mooi gegeven”, aldus Lusseveld. “Het laat zien dat bedrijven bewust zijn van de CO2-uitstoot van mobiele werktuigen en bereid zijn daar iets aan te doen.”

Die bereidheid verwondert Lusseveld niet. Maatregelen op het gebied van Het Nieuwe Draaien leiden namelijk niet alleen tot aanzienlijke CO2-reductie, ook de energierekening valt beduidend lager uit. Lusseveld laat er een rekensommetje op los: “We weten dat bedrijven die met Het Nieuwe Draaien aan de slag gaan, een gemiddelde brandstofbesparing van 8 tot 10 procent realiseren. Stel dat je als klein bouwbedrijf ongeveer 200.000 liter diesel per jaar voor je mobiele werktuigen gebruikt, dan bespaar je dus ongeveer 20.000 liter diesel. Dat staat gelijk aan zo’n € 22.000. Dat zijn, zeker voor mkb’ers, hartstikke mooie bedragen.”

Voor grotere bouw- en landbouwbedrijven kunnen die bedragen nog veel hoger oplopen. “Als een gemiddelde graafmachine intensief gebruikt wordt, gebruikt die gemakkelijk 20.000 liter diesel per jaar”, vervolgt Lusseveld. “Maar bouwbedrijven hebben ook een shovel nodig en een wiellader, noem maar op. En een succesvol bouwbedrijf voert vaak ook nog eens meerdere projecten tegelijkertijd uit. Dan loopt de brandstofbesparing dus heel snel op.”

Ook op het gebied van CO2-reductie is het effect van Het Nieuwe Draaien indrukwekkend. Het gebruik van een liter diesel staat immers gelijk aan de uitstoot van bijna 3,3 kilogram CO2. Een gemiddeld bouwbedrijf dat met Het Nieuwe Draaien aan de slag gaat, bespaart ongeveer 20.000 liter diesel en bereikt dus een CO2-reductie van 66 ton. Extrapoleer dat naar de 237 Ladderbedrijven die in 2018 actief bezig waren met Het Nieuwe Draaien en je komt uit op een besparing van ruim 15.000 ton CO2 voor alleen 2018. Om je een idee te geven: dat staat gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van ongeveer 1900 Nederlandse huishoudens. “Het gaat hier natuurlijk om een ruwe schatting, maar het geeft wel aan hoeveel impact Het Nieuwe Draaien kan maken”, licht Lusseveld toe.

Gedrag, brandstof en technologie

Maar hoe pak je dat aan? In de Green Deal worden drie sleutelfactoren geformuleerd: gedrag, brandstof en techniek. Volgens Lusseveld staat gedragsaanpassing, ofwel inzetten op een milieuvriendelijkere werkstijl, met stip op één bij bedrijven. Logisch ook, stelt hij: “Je kunt er vandaag nog mee aan de slag en het heeft direct effect.”

Gedragsverandering kan zo simpel zijn als het materieel op eco-modus zetten, waardoor je meteen brandstofbesparing van twee procent realiseert ten opzichte van de powermode. Maar denk ook aan een slimme opstelling van graafmachine en dumper, zodat de graafmachine een kleinere draaibeweging hoeft te maken. Het zijn kleine aanpassingen, die bij elkaar opgeteld een aanzi

Prev:
Next: