arrow_back

Succesvolle Community of practice met Waterschappen

Onder begeleiding van de Unie van Waterschappen en SKAO zijn 7 waterschappen aan de slag gegaan met de CO2-Prestatieladder. SKAO heeft hiervoor een Community of Practice (CoP) opgericht waar het Wetterskip Fryslân, Hoogheemraadschap Delfland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waterschapsbedrijf Limburg, Waterschappen Vallei en Veluwe, Noorderzijlvest en Vechtstromen aan hebben deelgenomen: het eerste gecertificeerde waterschap komt er snel aan!

In 2019 zijn er vier bijeenkomsten van de Community of Practice georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten werd er besproken hoe organisaties een niveau 3 certificaat kunnen behalen. Daarbij is er rekening gehouden met het feit dat waterschappen sinds 2011 jaarlijks hun emissies monitoren via de Klimaatmonitor en dat ze zich hebben gecommitteerd aan de MJA3 afspraken. Ook heeft de CoP heeft veel aandacht geschonken aan het delen van praktijkervaringen. Het ministerie Infrastructuur en Waterstaat heeft o.a. gedeeld waarom en hoe het ministerie zich heeft laten certificeren op de Ladder. Tot slot heeft de CoP een doorkijk gemaakt naar een certificering op niveau 4 of 5.

Wat is het resultaat?

  • De eerste waterschappen met een CO2-Prestatieladder certificaat komen er binnenkort aan! Vier van de zeven waterschappen zitten momenteel in het certificeringstraject: de overige drie zijn mogelijke besluitvorming over certificering aan het voorbereiden. HHNK zal binnenkort hun certificaat in ontvangst nemen. Zie hier hun inspirerend filmpje over de uitstoot en doelstellingen van HHNK.
  • Kennisdeling en -ontwikkeling en het delen van praktijkervaringen stonden in dit traject centraal: de waterschappen hebben diepgaande kennis over de CO2-Prestatieladder opgedaan en hebben nu alle informatie om aan de slag te gaan met certificering.
  • SKAO heeft eind 2019 een Praktische Gids CO2-Prestatieladder voor Overheden gepubliceerd: een handig en overzichtelijk document om aan de slag te gaan met de Ladder met daarin ook praktische tips en voorbeelden van en voor waterschappen.

Wat is het vervolg?

De waterschappen uit deze CoP willen graag verder met dit traject en ook nieuwe waterschappen staan al in de startblokken. Samen met de Unie van Waterschappen kijkt SKAO hoe er in 2020 zo goed mogelijk aangesloten kan worden bij de behoeften van de Waterschappen. Steeds meer overheden geven het goede voorbeeld en laten zien dat ze serieus werk maken van hun duurzaamheidsambities. Heeft u interesse om aan te sluiten bij deze Community? Stuur een mail naar info@skao.nl en wij nemen contact met u op.

Bas Nanninga (hoogheemraadschap Delfland): “De bijeenkomsten waren zeer informatief, met goede uitleg van Maud Vastbinder en andere deskundigen en ervaringsdeskundigen. Daarnaast hebben we veel stil kunnen staan bij de relatie van de CO2-prestatieladder met bestaande energiezorgsystemen, de MJA3 afspraken en de jaarlijkse klimaatmonitor. Nu moeten we met de waterschappen doorpakken: Wij (Hoogheemraadschap Delfland) zijn ons ook aan het certificeren. Geef dit onderwerp in je organisatie bestuurlijke aandacht en neem het CO2-prestatieladder estafettestokje over van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.”

Prev:
Next: