Download

Download

Een terugblik: een greep uit 5 projecten waarin de CO2-Prestatieladder is toegepast

13-12-2017

Een terugblik: een greep uit 5 projecten waarin de CO2-Prestatieladder is toegepast

In 2017 is het 800ste certificaat van de CO2-Prestatieladder uitgereikt en hebben naar schatting meer dan 75 opdrachtgevers gebruikgemaakt van het aanbestedingsinstrument in meer dan 250 projecten. Dit artikel geeft een overzicht weer van 5 willekeurige projecten waarop de CO2-Prestatieladder een rol heeft gespeeld in duurzaamheid en het terugdringen van CO2-uitstoot.

1. Duurzame fietsenstalling Forum Zuid

Op Utrecht Centraal wordt het Forum Zuid gerealiseerd. Dit project omvat de bouw van een fietsenstalling gecombineerd met een verhoogd plein, op zo’n 7,5 meter boven de grond. In dit project is K_Dekker als hoofdaannemer verantwoordelijk voor de bouw van de fietsenstalling en een verhoogd plein dat tussen het Beatrixgebouw, de Openbaar Vervoer-Terminal en het Stationsplein West ligt. Het ontwerp van Forum Zuid werd mogelijk gemaakt door het architectenbureau Group A.

“Voor de aanbesteding van het Forum Zuid, hebben we ons ingeschreven door gebruik te maken van de CO2-Prestatieladder”, vertelt Maarten Snijder, projectleider bij K_Dekker bouw & infra. In dit project vertaalt duurzaamheid zich in onder andere dynamische lichtregeling, waarbij verlichting wordt gedimd bij afwezigheid van personen in de ruimte. Daarnaast krijgt het verhoogde plein voldoende groenvoorziening die niet alleen bijdraagt aan de sfeer van de omgeving, maar ook een oplossing biedt voor een veranderend stadsklimaat. Door regenwater op te vangen voor hergebruik, worden de planten op het Forum Zuid van water voorzien.

“In 2016 is 32 procent van de totale omzet die we hebben over het bedrijf, gerealiseerd door projecten waar de CO2-Prestatieladder een rol heeft gespeeld”, zegt Huub Groenenberg, manager Kwaliteit, Arbeid en Milieu (KAM) bij K_Dekker. “Je ziet dat steeds meer opdrachtgevers, met name overheden en semi-overheidsinstellingen, gebruikmaken van de CO2-Prestatieladder.” Lees hier het volledige interview met K_Dekker over Forum Zuid.


2. De duurzaamste tunnel van Nederland

Op de bouwplaats van de Rotterdamsebaan, een project waarin BAM en VolkerWessels samenwerken binnen de Combinatie Rotterdamsebaan, prijkt een bouwbanner van de CO2-Prestatieladder. Bij de ontwikkeling van dit project wordt duurzaamheid naar een hoger niveau getild. Zo krijgt de nieuwe verbindingsweg tussen knooppunt Ypenburg (A4/A13) en de Centrumring van Den Haag de duurzaamste tunnel van Nederland. Deze tunnel wordt vernoemd naar een kunstwerk van Piet Mondriaan, de Victory Boogie Woogie.

In dit project is gebruik gemaakt van de CO2-Prestatieladder. Bouwconcern BAM stond aan de wieg van het CO2-managementsysteem. “Door het steeds betere inzicht in onze eigen CO2-emissies en het continu zoeken naar reductiemogelijkheden, draagt de CO2-Prestatieladder bij aan onze duurzaamheidsambities”, zegt Menno Visser, CSR Specialist van BAM Infra Nederland. “Ook beloont de CO2-Prestatieladder duurzame en innovatieve oplossingen door gunningvoordeel bij aanbestedingen. Daarnaast stimuleert het managementsysteem BAM Infra NL om in de keten, met leveranciers en eindgebruikers aan de slag te gaan met CO2-reductie.” Lees in dit interview meer over de Rotterdamsebaan en de CO2-Prestatieladder.


3. CO2-reductie dankzij Big Data

De CO2-Prestatieladder draagt niet alleen bij aan CO2-reductie in de bouwsector. Ook de ICT-sector ziet kansen voor CO2-reductie met de ladder. ICT-onderneming InTraffic laat dat zien met de zogeheten Landelijke Infra Monitoring (LIM), die door ProRail wordt gebruikt. De LIM is een Big Data-oplossing bestaande uit een dashboard, dat relevante data over treinwissels in Nederland in één oogopslag weergeeft. Uiteindelijk moet de LIM zoveel informatie bevatten, waardoor het systeem twee dagen van tevoren kan voorspellen wanneer een storing plaats gaat vinden. Dit leidt tot besparing in kosten, onderhoudswerkzaamheden en daarmee ook CO2.

Bij de aanbesteding van dit project heeft ProRail gebruik gemaakt van de CO2-Prestatieladder. “Omdat we het hoogste niveau van de CO2-Prestatieladder hebben behaald, was de fictieve korting op de inschrijfprijs groter dan wanneer we bijvoorbeeld niveau 3 op de ladder zouden hebben”, zei Peter Lamers, Quality & Assurance manager bij InTraffic, in dit interview.

“Bij opdrachtgevers als ProRail en Rijkswaterstaat worden onze kansen verbeterd op gunning van een opdracht, wanneer we refereren naar de ladder. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid zijn een centraal onderdeel in de bedrijfsvoering van InTraffic. CO2-zuinig werken is daar een belangrijk onderdeel van. Deelname aan de CO2-Prestatieladder geeft een goed handvat om dit te managen en levert ook nog een mooi gunningvoordeel op. Vanuit meerdere optieken is meedoen aan de CO2-Prestatieladder goed voor Nederland en ons bedrijf.”


4. Elf duurzame projecten met gunningvoordeel voor Krinkels

In zijn MVO-jaarverslag van 2017 maakte infrabedrijf Krinkels bekend dit jaar in totaal elf projecten uit te voeren waarop CO2-gunningvoordeel is verkregen. Het geheim achter dit succes? De duurzaamheidsambities voorbij streven met behulp van de CO2-Prestatieladder. Krinkels is actief op het gebied van Groen, Infra, Water en Sport. De organisatie heeft niveau 5 op de CO2-Prestatieladder behaald dankzij de inzet van CO2-reductiemaatregelen, zoals elektrische voertuigen en elektrisch materieel.

“Je ziet dat de bouw- en infrasector langzaam maar zeker stappen maakt op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen”, zei Daan van Schijndel, manager MVO en KAM (Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu) bij Krinkels, eerder in een interview met SKAO. “Zo wordt duurzaamheid meer in de inkoop en het bestek verwerkt. Door systemen als de CO2-Prestatieladder worden bedrijven beloond voor duurzaamheid en CO2-reductie. Naast het ontvangen van gunningvoordeel, zijn meerdere projecten aan Krinkels gegund dankzij de inzet van de CO2-Prestatieladder.”

Benieuwd naar de projecten waarop Krinkels CO2-gunningvoordeel heeft gekregen? Lees dan verder in dit interview.


5. Eerste mengstation voor biobrandstof in Nederland

In april van 2017 nam De Jong Zuurmond Infrabeheer, Onderhoud & Services het eerste private mengstation voor duurzame brandstof in gebruik. Dit mengstation stelt het bedrijf in staat om fossiele diesel te combineren met de zogeheten Hydrotreated Vegetable Oil (HVO), die uit plantaardige olie bestaat. Deze unieke stap in het toepassen van biodiesel levert het bedrijf jaarlijks 17 procent CO2-reductie op.

Met zijn vrachtwagens legt De Jong Zuurmond lange afstanden af voor werkzaamheden als groenbeheer, wegmarkering, maar ook het onderhoud van viaducten en tunnels, gladheidsbestrijding en baggerwerkzaamheden. Hierdoor veroorzaken materieel en transport de grootste hoeveelheid CO2-uitstoot binnen het bedrijf. “Het mengstation is ontstaan vanuit onze ambitie om bij werkzaamheden zoveel mogelijk CO2 te reduceren. Deze ambitie hebben wij vastgelegd met behulp van de CO2-Prestatieladder”, zei Stefan de Vogel, KAM-coördinator bij De Jong Zuurmond, in dit interview.

Het infrabedrijf maakt gebruik van brandstof dat voor 20 procent bestaat uit HVO, waardoor de CO2-footprint over de gehele wagenpark met 17 procent is verminderd. Naar schatting is dat een jaarlijkse besparing van 2.000 ton CO2 op de in totaal 11.000 ton aan CO2 die De Jong Zuurmond per jaar uitstoot. Over de gehele keten kan HVO de CO2-uitstoot tot 90 procent reduceren, stelt het infrabedrijf.

De Vogel: “In de toekomst zal de CO2-Prestatieladder steeds meer terrein winnen bij aanbestedingen. Ik verwacht dat bedrijven daardoor verder gestimuleerd worden in het reduceren van de CO2-uitstoot. Ook worden innovaties zoals HVO van GoodFuels, die zowel duurzaam als economisch voordelig zijn, steeds interessanter voor de markt.”