arrow_back

Een terugblik op de CO2-Prestatieladder in 2019

Voor de CO2-Prestatieladder stond 2019 in het teken van kansen, impact en groei. Vanaf het begin van het duurzaamheidsinstrument in 2010 zijn er nu 950 certificaten behaald. In 2019 zijn er bijna 150 nieuwe registraties bijgekomen en zijn er in totaal acht overheden gecertificeerd. Meer overheden zullen volgen wanneer we in 2020 uitkijken naar de uitreiking van het 1000ste certificaat op de CO2-Prestatieladder!

De CO2-Prestatieladder wint terrein bij overheden

In 2019 hebben de gemeenten Barneveld, Harderwijk, Bronckhorst, De Fryske Marren en de provincie Arnhem een certificaat op de CO2-Prestatieladder behaald. Met een certificaat op de Ladder willen deze overheden actief werk maken van CO2-reductie zowel in de organisatie als in projecten, en later ook in de ketens en sector.

Wethouder Didi Dorrestijn, gemeente Barneveld: “Iedere organisatie van een bepaalde grootte zoals onze gemeente, heeft een verplichting om actief bezig te zijn met het reduceren van CO2-uitstoot in de strijd tegen klimaatverandering. Dat kunnen we doen als een soort invuloefening, waarbij we alleen inzicht krijgen in hoeveel CO2 we uitstoten en er vervolgens niets mee doen. Maar als gemeente kun je er ook voor kiezen om er echt werk van te maken en daar hebben wij voor gekozen in deze organisatie. Daar ben ik trots op en ook op het feit dat wij nu de tweede gemeente zijn in Nederland, na gemeente Renkum, die een certificaat heeft behaald op de CO2-Prestatieladder.”
Wethouder Jeroen de Jong, gemeente Harderwijk: “Onze rol als gemeente blijft natuurlijk niet bij het faciliteren van duurzaamheid. We moeten ook het juiste voorbeeld geven van datgene wat we van onze inwoners en ondernemers verwachten. Daarom speelt de CO2-Prestatieladder een grote rol in het uitvoeren van onze voorbeeldfunctie, maar ook in het creëren van bewustwording rondom duurzaamheid.”

Erik Mol, duurzaamheidscoördinator bij gemeente Bronckhorst: “Bij aanbestedingen vragen we van bedrijven dat ze gecertificeerd zijn op de CO2-Prestatieladder. Dan is het niet meer dan normaal dat we zelf ook gecertificeerd zijn. Wij zijn immers ook een bedrijf, compleet met gebouwen, verlichting en een wagenpark.”

Wethouder Frans Veltman, gemeente De Fryske Marren, over de CO2-Prestatieladder: “Gemeentelijke organisaties hebben nogal eens de neiging om nieuw beleid tot in de details op papier te zetten. Vaak ben je dan al een jaar verder voordat je überhaupt aan de slag kan. Op een gegeven moment moet je gewoon dingen gaan doen; zo creëer je immers de duurzame voorbeelden waarmee je anderen meekrijgt.”

Maud Wolf, bestuursadviseur bij gemeente Arnhem: “Als gemeente wilden we veel eerder onze CO2-footprint vaststellen, maar zonder de gegevens van het energieverbruik was dat niet mogelijk. Door een enorme slag die we dit jaar gemaakt hebben om het energieverbruik in beeld te krijgen en doordat we nu gebruikmaken van de CO2-Prestatieladder kunnen we sturen op onze ambities en maatregelen om CO2 te reduceren.”

Margareta Rajkowski, directielid van de provincie Gelderland: De provincie wil de transitie naar een CO2-neutraal en klimaatneutrale organisatie versnellen. Een certificaat op de CO2-Prestatieladder is daarom een logische stap, omdat dit structuur biedt in

Prev:
Next: